– Tidigare fokuserade många entreprenörskapsutbildningar på att öka andelen företag som startas, men numera fokuserar allt fler utbildningar istället på att stärka studenternas kompetens kring att arbeta med innovationer i nya och befintliga företag, säger Tommy Larsson Segerlind, lektor i företagsekonomi på Institutionen för Ekonomi och företagande vid Södertörns högskola.

På Södertörns högskola finns exempelvis ett treårigt kandidatprogram med fokus på innovation, entreprenörskap och marknad, med fokus på att koppla entreprenörskap, innovation och ledning till innovationsprocesser.

– På en högskoleutbildning i entreprenörskap får studenterna de verktyg som krävs för att kunna övervinna marknadsmässiga osäkerheter i innovationsarbetet. Utbildningen ger rätt färdigheter för att kunna realisera och förverkliga idéer. Vår utbildning kan anpassas utifrån individens egna intresseområden och preferenser. De kan exempelvis välja företagsekonomi, psykologi, retorik, nationalekonomi eller sociologi som huvudämne, säger Tommy Larsson Segerlind.

Får följa företag i ett års tid

Intresset för att gå entreprenörskapsutbildningen på Södertörns högskola har ökat på senare år, bland annat eftersom den fokuserar mer på att driva innovationsarbete än att förvalta och leda befintliga organisationer.

–Studenterna får i ett års tid följa ett företag för att studera hur de leder och bedriver förändringsprocesser i sina organisationer. Tidigare var många entreprenörskapsutbildningar kopplade till tekniska utbildningsområden, men det behövs även entreprenörskapsutbildningar som utbildar exempelvis humanister och samhällsvetare i entreprenörskap, säger Tommy Larsson Segerlind.