– Många, inte minst unga människor, har inte möjlighet att köpa sitt boende, på en marknad med skenande bostadspriser. Samtidigt finns det alldeles för få hyresrätter att tillgå, vilket gör att många ungdomar får bo kvar hemma, säger Niclas Cronesten, vd på Be Resident. 

En begränsad möjlighet att hyra sin lägenhet bromsar samhällsekonomin och många företag upplever bristen på bostäder som en bromskloss där potentiell arbetskraft måste tacka nej till jobb på grund av brist på tak över huvudet. Att hänvisa personer till de större städernas bostadsrättsmarknader är sällan ett alternativ, dels på grund av investeringen men också för att många jobb är tidsbegränsade och ett ägande då inte är aktuellt.

Måste tacka nej till jobb på grund av brist på tak över huvudet

– Samtidigt är det många som har outnyttjade delar i sina fastigheter som de mycket väl kan tänka sig att hyra ut. I vissa fall är det till och med en förutsättning för att man som ägare ska kunna bo kvar i sitt hem. I andra fall står bostadsytor helt tomma på grund av arbete på annan ort eller i annat land, vilka istället skulle kunna bli temporära bostäder för någon annan, säger Niclas Cronesten.

Från och med 2013 gäller en ny lag för uthyrning av egen bostad som ger hyresgivaren större möjlighet att ta betalt för sina faktiska kostnader och lättare att få godkänt från bostadsrättsföreningen för sin uthyrning. Andrahandsmarknaden har redan konstaterats vara ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Hur marknaden fungerar och vilka villkor som gäller avgör dock om de som hyr och de som hyr ut känner sig trygga.

Andrahandsmarknaden har redan konstaterats vara ett viktigt komplement

– Det är många som fått upp ögonen för att hyra ut sitt hus eller lägenhet, eller del av den, för den extra inkomst det ger. Ju fler som känner sig trygga med uthyrning, desto mindre problem med bostadsbristen som bromskloss i mångas liv och för samhället, avslutar Niclas Cronesten.