Fastigheter på landsbygden som ligger utanför de kommunala vatten-och avloppssystemet sköter sitt eget vatten – både avlopp och dricksvatten. Det handlar om  700 000 fastigheter. Men trots ett regelverk från 1969 som säger att avloppsvatten inte får släppas ut utan att ytterligare rening efter slamavskiljare, uppfyller 20 procent inte kraven.

– Folk tar det inte på så stort allvar. De förstår nog inte konsekvenserna av att släppa ut avloppsvattnet utan att rena det. Men faktum är att det får konsekvenser både på den egna hälsan och för djur och natur, berättar Patrik Ellis, vice vd på Baga Water Technology.

Man riskerar dricka vatten med "inslag" av avföring

Otillräcklig rening av avloppsvatten från avlopp bidrar till övergödningen i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Men det innebär också en stor risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

– Det räcker alltså inte med bara en slamavskiljare utan det måste till ytterligare ett reningssteg som typ infiltration, markbädd eller minireningsverk, säger Patrik.

Det kostar mellan 50 000 till 150 000 kronor att installera – det är antagligen därför så många drar sig från att göra det. Det kanske inte räcker med att säga att algblomningen och bottendöden i våra sjöar och hav är en konsekvens av detta, utan det som verkligen kan få folk att ”haja till” är faktumet att man riskerar dricka vatten med "inslag" av avföring.

– Har du en brunn i närheten där du hämtar ditt dricksvatten kan brunnsvattnet förorenas om avloppsanläggningen inte uppfyller reningskraven.