I bostadsrättslagen skiljer man mellan andrahandsuthyrning och inneboende, berättar advokat Jan E. Frydman.

När man hyr ut en lägenhet i andra hand låter man en annan person självständigt nyttja lägenheten utan att man själv har tillgång till den. En inneboendesituation innebär istället att man hyr ut delar av sin lägenhet samtidigt som man bor där själv. En inneboendesituation kräver inte föreningens tillstånd. Det behövs däremot för en andrahandsuthyrning.

En inneboendesituation kräver inte föreningens tillstånd

Styrelsen ska ge tillstånd om bostadsrättshavaren kan ange godtagbara ”skäl”, exempelvis arbete eller studier under viss tid på annan ort, provsamboende, med mera. Styrelsen kan vägra vid ”befogad anledning”, till exempel den föreslagna hyresgästens egenskaper. Om styrelsen vägrar kan man ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.

Krävs godkännande

En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd riskerar att bostadsrätten blir förverkad. Många missar att uthyrning av en bostadsrätt på kort tid till flera genom exempelvis ”AirBnB” är en andrahandsuthyrning som kräver godkännande. Styrelsen behöver inte godta en uthyrning som görs av ”kommersiella skäl”. Den har också ”befogad anledning” att vägra samtycke då detta slag av uthyrning kan innebära störningar.

Det är en fördel - men inget krav - att ha ett skriftligt andrahandshyresavtal för att kunna visa vad man har kommit överens om.