Detta så man slipper lägga en massa tid på det och för att kunna få ut bolagets värde med en gång. Citadellet Bolagsservice AB (CBS) erbjuder en sådan snabbavveckling och märker att allt fler använder sig av det.

 

Få tillgångarna direkt 

– Att en sådan tjänst är attraktiv är lätt att förstå. En likvidationsprocess tar 7-8 månader och kräver en hel del administration längs vägen. Samtidigt låses företagets tillgångar tills hela processen är klar. Säljer man bolaget till oss för en snabbavveckling så slipper man all administration och får tillgångarna i handen på en gång, förklarar Torbjörn Nordberg, partner på CBS.

Det som gör en likvidation så omständlig är bland annat:

  • Man måste anlita en likvidator som skall vara en extern person som är godkänd av Bolagsverket och som kanske måste avlönas.
  • Man måste lägga mycket tid på administration; att ta fram deklarationer, bolagsrapporter, olika redovisningar och mycket annat.
  • Efter ansökan om likvidation hos Bolagsverket så skall likvidatorn via Bolagsverket kalla på s k okända borgenärer i sex månader.
  • Inga tillgångar får lyftas från bolaget under hela likvidationsprocessen.

 

Allt fler väljer snabba avslut

Detta sammantaget gör att allt fler väljer att vända sig till ett företag som hjälper dem med ett snabbt avslut.

"Snabbavveckling är egentligen detsamma som likvidation."

– Snabbavveckling är egentligen detsamma som likvidation. Skillnaden är att avvecklingen sker via ett företag som köper företaget av dig. Du erhåller pengar direkt i form av köpeskilling för företaget, förutsatt att all verksamhet är stängd och att företaget i stort sett bara existerar på pappret, förklarar Torbjörn Nordberg. 

Köparen – CBS - sköter sedan de ekonomiska och juridiska delarna i likvidationen. Ägaren frigörs på det sättet från såväl administrativ börda som all koppling till företaget.

– Och rent ekonomiskt blir det inte heller någon större skillnad. Vår ersättning för att sköta likvidationen är i paritet med de kostnader som uppstår om man likviderar företaget i egen regi, fortsätter han.

Utöver snabbavveckling säljer CBS även lagerbolag, dvs redan färdiga aktiebolag, till de som behöver ett bolag snabbt.

Torbjörn Nordberg vill dock vara tydlig med att det inte finns någon koppling mellan de två tjänsterna.

– De bolag vi köper för snabbavveckling avvecklas samtliga, vi säljer aldrig vidare ett bolag som vi har köpt för att avveckla.

För att hjälpa till med en snabbavveckling behöver CBS bara få företagets resultat- och balansrapport (www.cbs.se) så återkommer de med en offert och information om hur snabbavvecklingen går till.

 

CBS logo