Genom att hitta en balanserad risknivå ökar sannolikheten för lönsamma affärer.

Att få in en fot på en ny marknad är ofta resultatet av långt och enträget arbete. När den rätta kunden väl dyker upp är det därför viktigt att vara redo för förhandling. Samtidigt som affären ska säkras måste riskerna hanteras. Hur länge kan man vänta med betalningen och kan man genomföra affären med nuvarande organisation eller behöver man växa för att kunna leverera?

– Det är en alltid stor konkurrensfördel att kunna erbjuda kredit till sina kunder. Precis som säljaren tar en risk så gör även köparen det. Att vända sig till oss på EKN tidigt i förhandlingarna är ett bra sätt att ta reda på om det går att ge kredit, säger Håkan Bäckström, regionansvarig på EKN.

 

Ökat kreditutrymme

Det första många börjar fundera över är hur likviditeten i företaget påverkas av en affär. Är kreditutrymmet hos banken begränsat kan det uppstå problem redan här. En garanti från EKN frigör utrymme för att utöka bankkrediten.

– Att ha med EKN tidigt i diskussionerna med kunder är en viktig byggsten i vårt erbjudande. EKN är också ett ovärderligt bollplank i många sammanhang för mig och mina kollegor, säger Göran Nettelbladt, senior företagsrådgivare på SEB.

 

Därför har vi svårt att anpassa oss

Generellt sett är kredittiderna längre utomlands än i Sverige. Mindre och medelstora svenska företag som ska ut på nya marknader kan därför ha svårt att anpassa sig. Många svenska företag kräver förskottsbetalning och då är man lite för försiktig – risken är att man missar många bra affärer.

– Svenska företag måste våga lite mer. Hos EKN kan man försäkra sig mot risken att inte få betalt och det är inte dyrt. Som ett exempel kan ett företag som säljer varor till en köpare i Indien för 300 000 kronor lämna en kredit i tre månader och betala knappt 2 000 kronor för att försäkra kreditrisken, säger Håkan Bäckström.  

 

Export. Foto: Pexel

Det finns lösningar för att våga satsa lite mer i exportfrågan. Foto: Pexel

 

Det är inte dyrt

– Eftersom det inte är dyrt att försäkra bort kreditrisken bör man som en generell regel göra det. Det är ett enkelt och billigt sätt att ta sig an utlandsaffärer utan att riskera företagets överlevnad, säger Håkan Bäckström.

"En speciallösning som täcker 80 procent av bankens risk"

EKN har även tagit fram flera nya lösningar som ökar affärsmöjligheterna för såväl företag som banker. Tillsammans med European Investment Fund, EIF, har EKN precis jobbat fram en speciallösning som täcker 80 procent av bankens risk på innovativa företag, som kanske befinner sig i lite tidigare faser, och behöver extra stöd för att ta sig ut på exportmarknader.