Andelen kvinnor inom industrin behöver öka. Även om Sverige ligger i framkant internationellt gällande jämställdhet så finns mer jobb att göra för att öka andelen kvinnor och därmed företagens konkurrenskraft.

"Idag är endast ca 20 % av de anställda inom stålindustrin kvinnor."

Att locka fler kvinnor till branschen är ett långsiktigt arbete. Idag är endast ca 20 % av de anställda inom stålindustrin kvinnor. För att vända trenden vill Triple Steelix berätta om en spännande bransch med goda möjligheter att påverka och bidra till framtidens stålindustri och samhällen.

 

Sverige är världsledande

– Stålindustrin har fina möjligheter för karriär, forskning och utveckling. Sverige är världsledande när det gäller nischprodukter och tjänster inom stålindustrin. En mer jämställd industri kommer att gynna alla säger Tiina Ohlsson, biträdande processledare på Triple Steelix.

Triple Steelix har samordnat ett projekt där kvinnor från stålindustrin tillsammans med forskare från Nordwit tagit fram riktlinjer för en mer jämställd arbetsplats i syfte att öka industrins attraktivitet.

 

Läs mer om företaget här eller klicka här för att läsa riktlinjerna