Sverige ligger efter i digitaliseringen. Man sitter för länge på gamla system och det kostar kunderna mycket mer att ha kvar dessa än att byta till en modernare lösning. Det är dags att lyfta blicken och se att det finns tjänster som är mer funktionella, enkla och transparenta. Digitalisering driver innovation och digitalisering driver innovation.

"Leverantörerna har många gånger fått lära sig av kunderna"

Etablerade aktörer på ERP-marknaden har under flera år tagit ut överpriser. Leverantörerna har många gånger fått lära sig av kunderna hur verksamheten fungerar och utifrån det gjort anpassningar i systemen.

– Det är kunderna som har fått betala för okunskapen och det har förstört förtroendet till leverantörerna. Det har varit omöjligt för kunderna att kunna förutse vad de totala kostnaderna för köp och implementering blir i slutändan, menar Christian Wassenius på StepUp.

 

Kundens behov styr

Business before system, det vill säga att det är verksamheten och dess tillväxt som ska stå i fokus. Systemet ska stödja dig i dina dagliga processer, inte tvärtom.

– Vi på StepUp vill visa att med ett definierat marknadssegment, god branschkunskap och en modern teknisk lösning kan projekten levereras en bestämd tid och till ett fast pris. Detta frigör både tid och kapital hos kunderna för arbete med sin kärnverksamhet.

"Det som Netflix, fast för affärssystem. Lätt att äga, lätt att kontrollera."

Du som kund köper inte ett system utan en tjänst/abonnemang. Christian beskriver det som Netflix, fast för affärssystem. Lätt att äga, lätt att kontrollera.

– Vi erbjuder en renodlad SaaS tjänst, Software as a Service, vilket bland annat innebär att alla våra kunder är på samma release- alltid! De behöver inte fundera på att uppgradera sina system, dyker det upp något nytt är det vår uppgift som leverantör att tillhandahålla den servicen och tjänsten utan att ta extra betalt.

 

Påverkar flexibiliteten

Vanligtvis när man köper eller hyr en licens kan du alltid uppgradera, men du kan aldrig gå ned. Konsekvensen blir att kunderna kan inte vara flexibla i sina behov.

– Hos oss betalar man månadsvis vilket betyder att du kan upp- och nedgradera varje månad, allt utifrån dina behov. De allra flesta har även långa bindningstider, vår är på tre månader.

 

Transparens i allt

Christian menar att många av de gamla affärssystemen är alltför komplicerade med många dolda kostnader. Det är dags att lyfta blicken och börja fundera i nya banor.

– Vi på StepUp erbjuder en modern digital plattform som du som kund ska kunna växa tillsammans med på ett enkelt och transparent sätt. En tjänst för idag och i framtiden!

 

stepup logo