Redan efter några månader har de välbesökta träffarna lett till att företaget har anställt ytterligare kvinnliga utvecklare.

När utvecklaren och civilingenjören Nina Khayyami studerade på universitetet var hon ofta med på branschinriktade nätverksträffar för kvinnor. Det har inspirerat henne att börja arrangera liknande nätverksträffar på Telavox. Till träffarna har kvinnor från andra IT-bolag bjudits in. Behovet av kompetens inom IT i Sverige ökar. Avgörande för det är att få fler kvinnor att välja att utbilda sig inom teknik och att få kvinnor att jobba kvar i branschen.

 

Lyfter förutsättningar och möjligheter

̶  Vi tror att kvinnor i mansdominerade branscher gagnas av att delta i branschnätverk där man lyfter förutsättningar och möjligheter att rekrytera fler kvinnor och samtidigt stärker och pushar varandra. Under träffarna har vi sett ett uppdämt behov att utbyta erfarenheter, mingla och kunna identifiera sig med andra, säger Nina Khayyami.

"Satsningen med nätverksträffar har gett ringar på vattnet"

Satsningen med nätverksträffar har gett ringar på vattnet. Kommunstyrelses ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh, deltog på en av träffarna och när Region Malmö gjorde en kampanj för att inspirera högstadieungdomar inför gymnasievalet, valde de Nina Khayyami som ambassadör för utvecklayrket.

 

Satsning på unga

Telavox arbetar på fler sätt för att säkra tillgången på utvecklare på lång sikt. Ett sätt som kittlar barns intresse för att vilja bli utvecklare är Telavox workshopar i programmering som riktar sig till mellanstadieelever. När Nina och utvecklarkollegan Sandra Olsson höll workshopen första gången kom 65 procent av ansökningarna från tjejer.

̶  Sandra och jag bjöd in till workshopen via en film på Facebook. Det var en medveten strategi för att locka fler tjejer att söka. Samhället kan inte trolla fram fler utvecklare. Vi måste själva ta ansvar och vara ambassadörer. Om inte fler utbildar sig inom teknikområdet kommer det hota tillväxten på IT-bolag. Workshoparna har gjort succé, barnen vill inte gå hem utan blir helt absorberade av programmerandet, berättar Nina Khayyami och ler.

 

Ljus framtid med fler kvinnor inom IT

Nina är optimist och tror att IT-branschen blir mer jämställd i framtiden. Det tror hon kommer leda till bättre tjänster och produkter.

̶  Det enda sättet att skapa IT-lösningar som passar alla grupper i samhället är att de som arbetar med teknik återspeglar olika delar av samhället och vi kvinnor utgör trots allt halva befolkningen.