Många tror att ett standardsystem är betydligt billigare än ett specialdesignat. Men om man bygger rätt från början kan ett designat bli mer ekonomiskt, både på kort och lång sikt.

"En stor fördel med att designa ett eget är att man börja i en liten skala"

– Vi har utvecklat affärssystem för kunder från scratch för bara runt 30 000 kronor, men det beror naturligtvis på hur komplexa systemen ska vara. En stor fördel med att designa ett eget är att man börja i en liten skala för att sedan addera delar allteftersom man behöver dem, förklarar Alexander Gorobets, VD på Develit AB.

Affärssystem är ett brett begrepp som kan täcka in allt från lagerhantering till avancerade offertsystem.

– Syftet med ett affärssystem är att förenkla olika processer och göromål i en organisation. Det primära målet är att spara tid, att systemet kan göra något betydligt snabbare än manuellt.

I branschen finns olika affärsstrategier, många specialiserar sig på en specifik nisch, medan andra är bredare.

– Vi jobbar över hela spektrumet, alltifrån offline och windowsbaserade system till webbaserade system och mobila applikationer. Vår ambition är att kunna erbjuda komplexa lösningar där alla olika delar kan ingå, och där man kan bygga på allt eftersom nya behov uppstår. Vår plattform är förberedd för alla olika möjligheter, vilket gör det smidigt att bygga vidare.

 

En unik kompetens

En av Develits unika kompetenser är att de har utvecklat en teknik att ta fram prototyper som gör att de kan bygga vidare direkt på prototypen och skapa de riktiga systemen, om prototypen visade sig fungera.

– Vi rekommenderar ofta kunderna att först testa om den idé de har till förenkling av en arbetsuppgift med hjälp av ett affärssystem verkligen fungerar. Och ett sätt att göra det på är att bygga en prototyp för en mindre summa och testa under en period, berättar Alexander Gorobets.

Fördelen med deras prototypteknik är att den investering man gör i prototypen blir till en investering i det slutliga systemet.

– Nyckeln är att man designar prototypen rätt från början och förbereder för komplexa lösningar som sedan kan vidareutvecklas vid behov.

 

Mobila applikationer ofta både kostsamma och onödiga

Alexander Gorobets förklarar också att många kunder köper dyra mobila applikationer helt i onödan.

"Vi får många förfrågningar om att utveckla appar"

– Vi får många förfrågningar om att utveckla appar för att underlätta medarbetares hantering av affärssystem i mobiler och surfplattor. Men oftast är det mycket enklare att göra systemets hemsida responsiv för användning i mobila enheter, vilket kostar en tiondel av en mobil applikation.

De gånger det ändå lönar sig att utveckla en mobil applikation är när man ska sprida sin produkt till breda konsumentgrupper, som vid e-handel.

– Ett annat exempel när det tillför ett mervärde med an app är då en tidning vill ge kunderna möjlighet att få nyheter som ett ”pop-up”-meddelande så snart nyheten släpps.

Men i de flesta fall finns inte de behoven, utan kunden vill bara göra det enkelt för medarbetarna att hantera affärssystemet mobilt, och då är alltså lösningen med en responsiv hemsida både enklare och billigare.

 

Exempel på nyttan med affärssystem

Ett av de affärssystem de utvecklat är till sejf.se som hjälper både kunder och entreprenörer vid exempelvis husreparationer.

"Entreprenören vill vara säker på att få betalt."

– Det är ett offertbaserat system där sejf.se utgör en länk mellan beställare och leverantör. Beställaren vill veta om entreprenören är trovärdig och entreprenören vill vara säker på att få betalt. Så avtalet skrivs via sejf.se med garantier och betalning sker också via sejf.se. Så i det fallet har vi kunnat bidra till en helt ny innovation till nytta för båda parterna.

Bland de mer komplexa system de bygger just nu finns ett affärssystem som hjälper ett företag som jobbar med videoinspektioner av vatten- och avloppssystem.

– Det systemet är dels ett projekthanteringssystem där alla dokument och aktiviteter samlas, och dels ett stöd vid själva inspektionerna där systemet samlar in alla data från den inspekterande roboten, bearbetar och analyserar data och skickar vidare till projekthanteringen, berättar Alexander Gorobets.