I tider av data- och onlinespel har många verksamheter upptäckt värdet av att också använda speltillämpningar för utbildning och teambuilding inom Supply Chain.

Ett exempel är The Fresh Connection – ett simuleringsverktyg designat just för att visualisera sambanden mellan supply chain och finansiella nyckeltal, där övergripande målet är att förbättra ROC (Return on Capital).


Proaktivt agerande och tvärfunktionellt samarbete

– Att samarbeta över funktionsgränser, i linje med företagets affärsstrategier, är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart resultat. Samarbete och gemensam syn på mål och strategier går dock inte att ta för givet, säger Dan Schultz, vd på MYSIGMA.

The Fresh Connection går ut på att simulera en affärsverksamhet där lag bestående av fyra deltagare får vara med och skapa strategiska och taktiska beslut som ska ta det fiktiva företaget från röda till svarta siffror i resultaträkningen. Varje lag representeras av produktion, inköp, försäljning och supply chain som tillsammans ska prioritera åtgärder med hänsyn till övergripande strategier, verksamhetsmål och nödvändiga kompromisser.

– Under spelets gång uppmuntras deltagarna att agera proaktivt, med fokus på långsiktigt affärsresultat, snarare än kortsiktigt och reaktivt vilket leder till begränsad inverkan på företagets lönsamhet, säger Håkan Espenkrona, partner på MYSIGMA.


Allt handlar om att förbättra företagets lönsamhet

MYSIGMA ser ett stort värde i att kunna erbjuda sina kunder att spela The Fresh Connection. Spelet har använts för en rad olika syften; vissa företag deltar i öppna tävlingar, andra använder verktyget för interna workshoppar eller integrerar det i pågående utbildningsprogram.

Spelet är lämpligt för tvärfunktionella team, ledningsgrupper, S&OP organisationer och alla som på något sätt är involverade i att optimera värdekedjan samt förbättra företagets resultat.


Effektiv kommunikation

– Under spelets gång synliggörs fördelarna med att ha en effektiv kommunikation, tydliga beslutsprocesser samt en känd strategi som följs i alla led, säger Dan Schultz och lägger till:

– Viktigast av allt; det blir uppenbart hur avgörande det är med en effektiv försörjningskedja som verkställer företagets strategier på ett värdeskapande sätt för att företaget ska nå maximal lönsamhet.

 

Dan SchultzDan Schultz

Vd på MYSIGMA

 

Håkan EspenkronaHåkan Espenkrona

Partner på MYSIGMA