kompetensutveckling

TOPICS

Advertorial

Förtroendet för våra chefer brister

I en undersökning som utförts av Kantar SIFO* framkommer det att medarbetare i Svenska bolag har ett bristande förtroende för sina chefer.

Sponsored content

Attrahera talanger i sociala medier

1,7 sekunder. Det är i genomsnitt så lång tid er publicerade jobbannons har på sig för att väcka nyfikenhet hos en talang.

Sponsored content

Lägg ner eller framtidssäkra ert ledarskap

Verksamheter som ska finnas kvar på sikt måste få till ett ledarskap som gör att de yngre på arbetsmarknaden vill arbeta i organisationen och jobba kvar där ett tag.