Tusentals arbetstillfällen riskerar att gå förlorade. Försäkringar kommer att bli dyrare vilket kommer att leda till att fler avstår från försäkringsskydd.Anders Johansson

Magdalena Andersson påstår att bankerna och försäkringsbolagen är befriade från moms. Det stämmer inte, det är slutkonsumenten som är det, det vill säga medborgarna. Och medborgarna kan inte vara utan vare sig försäkrings- eller banktjänster.

Konsekvenserna av en finansskatt skulle innebära lägre pensioner och dyrare olycksfalls- och hemförsäkringar. Dyrare försäkringar kan göra att fler kommer att avstå från försäkringsskydd.
Dessutom innebär skatten att tusentals jobb i finanssektorn hotas, särskilt jobben utanför storstäderna som riskerar att outsourcas till låglöneländer.

Sammantaget innebär förslaget högre försäkringspremier, sämre service och färre jobb. FTF uppmanar därför Magdalena Andersson att kasta utredningen i papperskorgen.

Anders Johansson,
förbundsordförande FTF
– facket för försäkring och finans