Inte helt ovanliga stötestenar inom transaktionsavtal är garantiernas omfattning och utformning och tidslängd på garantiansvar. Det kan också röra medvetna risker och hur informationsansvaret fördelas mellan köpare och säljare.

– I Sverige och Norden utmärker vi oss genom att vi har haft och har en stark och aktiv grupp av riskkapitalister, berättar Elisabet Lundgren, partner och advokat på Linklaters. Detta har påverkat transaktionsklimatet på hela förvärvsmarknaden, även för industriella aktörer.

Försäkrad garantikatalog

Private equitybolag strävar normalt efter att göra en clean exit från sina portföljinnehav vilket har medfört att de är måna om att styra auktions- och försäljningsprocessen i den riktningen. Noggrannhet i tidplan, avtal och försäkring mot kontraktsrisker är därför en väl etablerad rutin inom private equity. Fokus på en väl genomförd Due Diligence likaså.

Numera ser vi den här trenden bland en rad olika aktörer

– Det här har resulterat i att vi kunnat se en ökande trend med Warranty & Indemnityförsäkringar (W&I) i transaktionsskedet, där säljaren försäkrar transaktionsavtalets garantikatalog. Med en sådan så kallad M&A-försäkring kan säljaren ställa ut garantierna vid försäljningen men behöver inte bära risken för dem, i vart fall inte fullt ut. Vid garantibrott träder istället försäkringsbolaget in.

Numera ser vi den här trenden bland en rad olika aktörer, inte bara private equity, och Norden är en region som snabbt har anammat dessa försäkringslösningar. Elisabet Lundgren menar att försäkringar mot kontraktsrisker inte på något sätt innebär att man kan bortse från en ordentligt genomförd Due Diligence.

– Tvärtom! Försäkringsbolag är experter på att prissätta risker så det gäller att man som köpare redan har identifierat vilka dessa är, vilka garantier som är kritiska för verksamheten samt att vid försäkring koncentrera sig på just dessa, säger Elisabet Lundgren.   

Risker i kommersiella avtal

Även inom kommersiella avtal föreligger risker såsom hur betalningsmodellen ska se ut, och hur garantiperioden ska utformas vid delleveranser. Förvånansvärt ofta tillämpas dessutom inte det överenskomna avtalet och vare sig köpare eller säljare får i slutändan vad som förväntas.

Både köpare och säljare har blivit mer riskmedvetna

– En vanlig stötesten är otydlig överlämning av avtalet till projektet, vilket utgör såväl en intern som extern risk som dessvärre inte är helt ovanlig. När det kommer till kommersiella avtal ser vi allt fler större, mer globala och komplexa leveranser där avtalen blir allt mer sofistikerade. Till exempel skrivs avtal där både köp av produkter, tjänster och licens ingår och där ett helhetsansvar ligger på säljaren, säger Elisabet Lundgren och avslutar:

Framför allt ser vi att både köpare och säljare har blivit mer riskmedvetna och att allt fler team med olika kompetenser jobbar nära ihop i förhandling.