Det är en övergång vars konsekvenser vi ännu inte har förstått vidden av. Kristine Birk-Wagner på IF svarar på frågor rörande digitala risker:

 

Era affärer omfattar alla typer av industrier. Vilken är den viktigaste förändringen som du ser de närmaste åren?

 

– I likhet med många andra tror jag att övergången från en fysisk till en uppkopplad eller digital värld är en av de största förändringarna. Det är en övergång vars konsekvenser vi ännu inte har förstått vidden av. Vi överför data och kunskap inte enbart över landsgränser, utan även genom metoder och över medier som vi inte har tänkt på som kommunikativa tidigare. Nu kan någon till exempel använda/missbruka dina uppkopplade datorer, men också enklare sensorer och bärbara produkter för att utföra dataintrång eller en DoS-attack (Denial of Service) mot ditt företags webbplats eller interna kritiska produktionssystem. Det är ett scenario som, vågar jag påstå, inte många kunde förutse vidden av för fem år sedan.


 

På vilket sätt är digital risk en utmaning?

 

– Man kan faktiskt se det ur flera olika perspektiv. Företagen riskerar att drabbas av avbrott i sin produktion till följd av kriminella handlingar såsom hacking, eller som vi såg i somras med Ransomware som NotPetya, vilket resulterade i att exempelvis Mærsk och andra multinationella företag inte kunde genomföra sina leveranser i delar av sin verksamhet på flera dagar. Ett annat perspektiv är avbrott som uppstår till följd av fel som inte är kopplade till kriminella handlingar. Det kan vara avbrott i leveranskedjor där företagen själva eller deras leverantör inte kan leverera alls eller i tid på grund av problem i sina datasystem till följd av naturkatastrofer eller konkurs.

 

Varför är kommunikation mellan fysiska produkter en risk för svenska företag?

 

– Företagen kommer att behöva ha fokus på att säkra kommunikationslinjerna, inte bara mellan människor, utan även mellan produkter, ett exempel är mobiltelefonkommunikation kopplat till uppvärmningen av sommarstugan. Produkter testas och godkänns ofta för sitt tänkta användningsområde, men vi måste även fokusera på missbruk och sårbarheter som upptäcks långt efter det att produkten tillverkades.  Det är en utmaning att se till att produkter kommunicerar och kopplar upp sig mot varandra på ett säkert sätt och det är av största vikt att vi har ett långsiktigt engagemang när det gäller upprätthållandet av säkerheten under produkternas livscykel. Vi har förstått att vi måste skydda vår kommunikation med människor, men är vi tillräckligt bra på att se till att kommunikationen mellan produkter som är aktiva på en global marknad är säker om fem år?