Sjukvård, kollektivtrafik, trafikledning, bilar, flyg, polis, räddningstjänst och en mängd annat - allt koordinerat i integrerade och säkra system. System som skapar trygghet och som utnyttjar de investeringar som gjorts och den struktur som redan finns.

- Vi ser en snabb utveckling och tillväxt på marknaden när det gäller system för att knyta samman och effektivisera olika samhällsfunktioner. Vi befinner oss fortfarande bara i början av den utvecklingen.

Den som säger det är Fredrik Öström, affärsutvecklare för Networks and Public Safety inom Saab. Han beskriver hur efterfrågan på avancerade verksamhets- och ledningssystem ökar, inom hela samhällssektorn.

Nytt och gammalt tillsammans

Mycket fokuseras på att äldre teknik och infrastruktur ska fungera och samverka effektivt med nya investeringar som görs idag och i framtiden. Att integrera äldre med nyare system. Olle Ytterberg som arbetar med Public Affairs hos Saab exemplifierar det med hur Saab arbetar tillsammans med Londons kollektivtrafik, Transport for London. Saab levererar ledningscentraler och system för busstrafiken som omfattar 8500 bussar med fler än 20 000 chaufförer och 6 miljoner passagerare dagligen samt motsvarande tjänster till London Underground som har 535 tåg på 11 linjer med 4 miljoner resenärer dagligen. London Underground, en tunnelbana med rötter från mitten av 1800-talet men där allt ändå måste fungera störningsfritt och säkert alla dagar på året, dygnet runt.

Det är här vi ser dagens utmaning.

- Det är här vi ser dagens utmaning. Att bygga och utveckla enhetliga system av en mängd olika mindre men befintliga system, samtidigt som nya krav på säkerhet, tillförlitlighet och enkelhet måste uppfyllas, säger Olle Ytterberg.

Den teknik vi ser implementeras idag har ofta sitt ursprung i avancerade militära lösningar som successivt förs över även till det civila samhället. Från det militära kommer också kraven på hög säkerhet som i övriga samhället ska kunna gå hand i hand med öppenhet, tillgänglighet och integritetsskydd.

Framtiden är mjukvara

Om vi bara befinner oss i början av utvecklingen så är det naturligtvis intressant att veta hur framtiden ser ut och vad vi närmast kommer att få uppleva.

Vad vi ser framåt är en omfattande tillväxt av autonom intelligens.

- Vad vi ser framåt är en omfattande tillväxt av autonom intelligens i olika former som kommer att få stor effekt på vårt samhälle. Detta möjliggörs genom att mer av produkter och lösningar kommer att realiseras av mjukvara och inom detta område pågår en omvälvande förändring genom digitaliseringstrenden, säger Fredrik.

Det vi ser nu är de första stapplande stegen mot smarta städer. Teknikutvecklingen går snabbt och vi går en spännande framtid till mötes.

- Nästa stora steg är automation. Vi tror att ett område som kommer att ligga tidigt i utvecklingen är transportsektorn. Även här ska äldre och nytt samverka i avancerade lösningar, avslutar Olle.