Det är en unik identifikation.

 

Det finns nästan inga företag idag som sparar tillräckligt med information för att unikt identifiera privatpersoner. Det innebär att om någon ringer och sitt namn som Sven Svensson och bor på adressen X har alla svenska företag utom bankerna inga möjligheter att korrekt identifiera personen. Att ha säker identifiering kostar, men nu vill vi/EU ha det och då skulle inte lite mer vägledning skada.

 

Klarare riktlinjer om försäljningsdata

 

För företag är informationen om vem som köpt vad guld. De behöver inte veta exakt vilken person det rör sig om för att kunna rikta erbjudanden och kampanjer. Den nya lagen kräver nu att man skall kunna ta bort denna värdefulla information. Inget moraliskt fel i detta men det ställer till elände i hanteringen av uppgifter.

Nu vill EU att alla företag skall lösa detta var för sig.

Vad EU egentligen vill skydda medborgarna mot är i dagsläget oklart och skulle med fördel kunna exemplifieras. Anledningen till detta är kostnaderna för alla företag. Att leva upp till nuvarande GDPR är orealistiskt för alla utom exempelvis Amazon. Det skulle kosta för mycket, och jättarna skulle kanske konkurrera ut alla små och medelstora bolag för att de försöker bära kostnaderna varje företag för sig. Ett centralt system skulle kunna vara mycket mer effektivt, men nu vill EU att alla företag skall lösa detta var för sig.

 

Klarare riktlinjer om gammal data

 

Vi har haft ekonomisystem i 30 år. Idén om att data skall tas bort efter några år är inte byggt in i något system jag känner till. Inte heller lagras information om personen inte har godkänt att dessa gamla data lagras, detsamam gäller säker information om vem personen faktiskt är. Om vi skulle radera denna information skulle alla svenska företag stå på knäna eller gå under. Vi behöver övergångsregler och dessa saknas helt.

Sammantaget kan vi som arbetar i IT-industrin med ekonomisystem förmodligen lösa de moraliska problem, som nu blivit lag, men kostnaderna för våra kunder riskera att bli skyhöga. Våra lagstiftare behöver skärpa sig.