Ovanstående var utgångspunkt när Crowdsoft startade utvecklingen av C-one. I miljöer med många människor så blir säkerheten allt viktigare och alla kan bidra till att enkelt rapportera avvikelser. Allt från en trasig lampa till hot eller faror av mer allvarlig karaktär.

- Alla har mobiler och det utnyttjar vi för att skapa en samverkansbaserad kommunikation med bilder, text och röst. Användbarhet och säkerhet var två kriterier vi fokuserade på, säger Alf Eriksson, vd för Crowdsoft.

Värdefullt komplement

Människor i rörelse ser mer och kan agera på avvikelser på annat sätt jämfört med en fast kamera eller sensor. De blir ett värdefullt komplement till övrig bevakning. Alla som arbetar exempelvis på ett sjukhus, i ett köpcentrum eller vid stora evenemang kopplas enkelt samman i ett kommunikationsnätverk. Om något inträffar rapporterar en person det och en grupp utvalda samlas i ett virtuellt mötesrum och agerar för att lösa problemet. Det är sedan möjligt att informera alla berörda när problemet är åtgärdat. Givetvis går det också att larma eller ställa en fråga till alla som är kopplade till systemet. Ett enkelt och kostnadseffektivt system för ökad säkerhet.

www.crowdsoft.se