I oktober kom Ferma´s European Risk and Insurance Report ut, och den bygger på självutvärderingar och analyser gjorda av flera hundra risk managers i Europa. (finns att läsa och ladda ner på www.ferma.eu/about/publications/benchmarking-surveys Jag känner mig direkt träffad då rapporten tecknar bilden av en man (såklart) som är närmare pension än studentexamen.

Jag känner mig direkt träffad

Men rapporten ger även en bild av en ledare som främst hanterar risker kopplade till makroekonomiska faktorer, politisk instabilitet och business continuity, vilket jag inte hittar ett bättre svenskt uttryck för. Vidare så rapporterar risk managern i allt högre frekvens till styrelsen, och ingår oftare i företagens ledningsgrupper.

Uppdaterad kring världsekonomin

Min arbetsdag består dock mestadels av uppgifter som inte består i att jag bevakar ekonomiska och politiska trender i syfta att minimera mitt företags risker. Visst håller jag mig uppdaterad kring världsekonomin. Jag sitter i skrivande stund och tittar på valvakan från USA-valet och funderar på vilka konsekvenser det kan få. Men det är ju inte enbart de riskerna jag hanterar… Betydligt närmare min omedelbara riskbild ligger det fabulösa snöoväder som drar fram över mitt Stockholm – och tyvärr det ofattbara som ännu en gång inträffat i min närhet, en arbetsplatsolycka med dödlig utgång.

Det får mig att fundera på hur min och mitt företags riskbild ser ut

Det får mig att fundera på hur min och mitt företags riskbild ser ut, och vilka risker vi ska fokusera på. Är det de övergripande riskerna som ska bevakas och hanteras, eller ska fokus ligga på de mer lokala och ständigt närvarande riskerna? Svaret är givetvis bägge. Men hur?

Kommer fortsätta att göra skillnad

Jag har inte svaret eftersom snöovädret tilltar i styrka, kollegor fortsätter att skadas i arbetsplatsolyckor och den världspolitiska situationen är otydligare än på länge. Gör jag någon nytta i min roll, och då tillbaka till min ursprungliga fundering, formulerad lite annorlunda; Vad gör jag på dagarna? Egentligen.

Jag är säker på att jag och mina RM-kollegor gör stor nytta

Jag är säker på att jag och mina RM-kollegor gör stor nytta. Vissa skeenden kan vi varken påverka eller hantera, men om vi fortsätter att vara nyfikna, att analysera fakta om stort som smått och ständigt vara uppdaterade om vår riskbild och metoder att hantera risker så kommer vi fortsätta att göra skillnad för de organisationer, och alla anställda i dem, i vilka vi verkar. Inte helt okomplicerat, men ett bra avstamp är att delta på Swermas och Fermas seminarier samt läsa publikationer som denna.