Advokaterna Elisabet Lundgren och Niclas Widjeskog från Linklaters höll föredrag riktat till alla som har arbetat med eller kommer att arbeta med transaktioner bjöd föredraget på några viktiga tankeställare/risker. Breakup Fees (också kallat Termination Fees) – hur många hade hört detta för några år sedan? Troligen inte så många men det har kommit att bli mer och mer aktuellt vid förvärv i framför allt USA.

Hur många hade hört detta för några år sedan?

En förhandling om en Breakup Fee ska tas med stort allvar, eftersom det kan innebära stora kostnader för bolaget om denna måste tillämpas. En mycket viktig del av ett avtal som i värsta fall leder till att man får betala en Breakup Fee till motparten när ett förvärv av ett eller annat skäl inte blir av. Detta om något bör tilldra sig bolagsledningarnas intresse.

Listan kan göras lång och är dessvärre en verklighet vi får vänja oss vid

Ett ämne som verkligen tilldrog sig mycket stort intresse och där också vi kommer att få se mycket hända de kommande åren berördes av Thomas Glimstedt från Länsförsäkringar Bank. Stulna identiteter, säkerhet vid betalningar över internet, åtkomst- via internet – av företags­hemligheter. Listan kan göras lång och är dessvärre en verklighet vi får vänja oss vid. De riktigt allvarliga riskerna inom detta område – som ibland brukar benämnas Cyberrisker – är att utomstående kommer åt bolags interna system för produktion och/eller betalningar och finansiella system.

Bedragarna har blivit betydligt mer sofistikerade rent tekniskt måste alla bolag arbeta mer riskförebyggande

För ett noterat bolag är det synnerligen viktigt att information om resultatet inte läcker i förväg. Har man inte rätt system på plats för detta kan den värsta konsekvensen bli en avlistning. Intrången kan ibland bara syfta till att förstöra för det utsatta bolaget, men ibland också för ekonomisk vinnings skull. Eftersom bedragarna blivit betydligt mer sofistikerade rent tekniskt måste alla bolag arbeta mer riskförebyggande. Försäkringsbranschen måste arbeta vidare med utveckling av villkor för cyberrisker men framför allt måste riskerna medvetandegöras i bolagen och organisationerna som riskerar att drabbas.

Thomas Glimstedt berättade att det tog två år att utveckla Swish och det är denna typ av projekt som visar att det går att göra något konkret åt vardagsnära cyberrisker. Kan andra bolag i helt andra branscher kanske lära sig något av detta?

Niclas Nelson
Ordförande för SWERMA