För alla oss som arbetar med risk och försäkring blev Donald Trump helt plötsligt– och kanske inte lika oväntat som många tycks tro – ytterligare en parameter att ta hänsyn till. Ingen kan klaga på att man har ett händelsefattigt och långtråkigt jobb när man kontinuerligt får nya utmaningar som på ett eller annat sätt måste hanteras och tacklas.

Intressant att höra hur Trump talade om satsningar på infrastrukturen i USA

Vad är det då man måste förhålla sig till? De finansiella marknaderna är ju de som reagerar först och fortast och när jag skriver detta försvagas kronan mot euron och Stockholmsbörsen går ned. En svagare krona kan ju emellertid innebära nya exportmöjligheter och nya marknader för alla svenska multinationella företag, vilket i sig innebär nya riskbedömningar avseende kunder, leverantörer och eventuella etableringar.

Kanske ska man akta sig att dra alltör långtgående slutsatser en dag som denna, men det var intressant att höra hur Trump talade om satsningar på infrastrukturen i USA. Man kände sig nästan förflyttad till 30-talet och Franklin D. Roosevelts ”New Deal”.  

Risk kan betyda möjligheter

Vad vill jag då sagt med detta? Jo, att risk också kan betyda möjligheter och att vi som arbetar med risk och försäkring faktiskt har något att komma med i bolagens eller myndigheternas verksamhet på grund av vår förmåga att tänka väldigt brett men samtidigt målinriktat. Allt är inte elände och allt är inte heller fantastiskt.

Allt är inte elände och allt är inte heller fantastiskt

Just denna bredd och förmåga att tänka stort är något som Swerma vill och ska stötta sina medlemmar med och det gör vi bäst när vi nätverkar och utbildar samt givetvis när vi arrangerar vårt Risk Forum. Har ni inte redan gjort – notera den 30 mars i era kalendrar. Alla är välkomna, inte bara medlemmar!