En av hans mer berömda one-liners var ”greed is good” vilket ju fortfarande idag är en devis efter vilken många lever och till viss del dessutom legaliserats.

Men hur bra och lönsamt är girighet? Inte alls faktiskt.

Jag vill hävda att girighet är varje företags största risk, eller i vart fall en av de dominerande. Att hantera sitt CSR/hållbarhet med allt vad det innebär är avgörande för företagets långsiktiga lönsamhet.

Girighet är varje företags största risk

Och visst är jag lite avundsjuk på de kollegor som uteslutande arbetar med detta högintressanta område inom risk management, för nog är hållbarhetsarbete inte bara fråga om att hantera mer eller mindre uppenbara och nära förestående förseelser och risker, utan frågor som är avgörande för alla företags långsiktiga överlevnad.

En del av vår vardag

I skrivande stund sitter jag på planet efter en knapp veckas vistelse i Jämtlandsfjällen (nej, inte Åre utan betydligt mer orörd natur) med bl.a. besök i sameby och skidor på fjället. Strax innan jag klev ombord på planet talade jag i telefon med flygbolagets hållberhetschef, och kontrasten mellan att gå från orörd natur och möte med människor som lever nära inpå naturen till att direkt därefter övergå till en aktivitet (att flyga) som är en av de mer på naturen tärande aktiviteterna får mig att fundera på vad hållbarhetsarbete innebär.

Green is good!

De kontraster jag beskrev har blivit vår vardag, och nog är det lika viktigt att bevara vår orörda natur som att möjliggöra vår moderna livsstil till så liten negativ påverkan på vår omvärld som möjligt.

Summan av det jag försökt skriva är att vi alla som arbetar med företagets/organisationens/ institutionens/familjens risker måste ta utgångspunkt i att allt vi gör måste vara med hänsyn till människor och miljö i vår omgivning. Först därefter kan vi plocka fram våra avancerade modeller för riskminimering, riskreduktion, risktransferering etc.

Greed är fan inte bra. Green is good!

Anders Esbjörnsson
Styrelseledamot FERMA,
Federation of European Risk Management Associations