Malin EkebladDen rättsliga regleringen av arbetsmiljöansvaret är inte tydlig när det gäller hot och våld mot förtroendevalda. De är inte anställda utan verkar på ett förtroendeuppdrag vilket gör att de inte lever under samma lagstiftning som tjänstemän. Detta innebär att kommunen inte är arbetsgivare till förtroendevalda på samma sätt som för tjänstemän. Samtidigt är de ofta utsatta för hot och våld som offentliga personer.

- Vi ville hitta ett sätt att stödja dem i hanteringen av sådana situationer och tog därför fram denna handlingsplan som nu är politiskt beslutad, berättar Malin Ekblad, säkerhetschef i de tre kommunerna Trelleborg, Vellinge och Skurup.

Stöd från kommunen

Syftet är att de förtroendevalda ska få kunskaper, tips och råd om hur de hanterar olika typer av hot och våld, och även känna en trygghet i att de har stöd i det från kommunen.

- Vi har samlat all relevant information i en skrift, dessutom vet de att de alltid kan ringa direkt till mig om en situation uppstår så hjälper jag dem vidare, fortsätter hon.

Som en del i planen ingår en enkätundersökning de tagit fram för respektive kommun som kartlägger hur de förtroendevalda utsätts för hot, våld och trakasserier. Enkäten påminner om den BRÅ skickar ut.

www.trelleborg.se

Foto: Privat