Hur bör man då tänka när man försäkrar en sådan verksamhet? En av utmaningarna med att försäkra energibolag är att syftet med deras verksamhet ofta skiljer sig från traditionell industri. Under normal verksamhet bör avkastningen helst vara positiv gentemot ägarna.

Däremot agerar energibolag oftast annorlunda i händelse av skada eller avbrott i verksamheten. Då går det samhällsnyttiga ansvaret före det affärsnyttiga och verksamheten kommer att upprätthållas oaktat den ekonomiska konsekvensen. Exempelvis är det självklart att upprätthålla fjärrvärmeleveranser även om det blir betydligt dyrare än att stå stilla och förlora täckningsbidrag.

 

Hur går man tillväga

 

Hur bygger man ett försäkringsskydd som hanterar både den affärsnyttiga och samhällsnyttiga risken?

Viktigt att bestämma sig för vilka risker och exponeringar som är oacceptabla.

Ett bra riskingenjörsarbete ger många upplysningar för att besvara denna fråga. Om ett energibolag tillskansar sig en kunskap om vilka skadepotentialer som finns, hur stor sannolikheten för dessa skador är och vad konsekvensen av dessa skador skulle bli – så har man ett bra utgångsläge. Härifrån är det viktigt att bestämma sig för vilka risker och exponeringar som är oacceptabla. De icke acceptabla riskerna kan man sedan välja att investera bort genom organisatoriska eller fysiska förändringar, alternativt säljer du dem till ett försäkringsbolag.

 

Gunden ligger i analysen

 

Grunden i ett effektivt försäkringsköp ligger alltså i att analysera och kvantifiera de stora risker och skadepotentialer som finns och därefter modellera och kalkylera de scenarion dessa kan skapa. Härifrån har du möjlighet att bygga din försäkring utifrån de risker du står inför istället för att köpa försäkring baserat på ett fördefinierat produktutbud.