Anders EsbjörnssonAnledningarna till att äga och driva eget försäkringsbolag har varierat från ren skatteplanering till mycket sofistikerade metoder att hantera, bära, dela och minimera risk för företaget/koncernen. Nog kan det funnits några ljusskygga captives med tveksam affärsmodell, men den absoluta majoriteten har alltid drivits i full enlighet med gällande lagar och regler – och enbart i syfte att hantera det egna företagets risker. Under mina nio år som VD för ett svenskt captive kan jag konstatera att mina arbetsuppgifter idag skiljer sig avsevärt från de jag anställdes för att utföra.

Styrning, kontroll & rapportering

Från att huvudsakligen ha drivit och utvecklat försäkringsaffären och det skadeförebyggande arbetet ägnar jag i dagsläget merparten av min tid till styrning, kontroll och rapportering. Större delen av styrelsemötena går åt till att diskutera rapportering och myndighetskontakterna är frekventa. Anledningen till denna förändring kan till stor del förklaras med Solvens 2.

Det senaste halvåret har jag även noterat att tre svenska captives har satts i likvidation. I ett fall har det tydligt berott på de ökade kraven på rapportering, och i de två andra fallen har det åtminstone antytts. I diverse forum jag deltar i så är frågan om captives vara eller icke vara uppe för diskussion med jämna mellanrum. Var går gränsen för hur stor andel av arbetstiden som kan läggas på regelefterlevnad/styrning/rapportering i förhållande till att driva och utveckla affären? Och hur stort beroende av mäklare/konsulter/samarbetspartners kan vi tillåta?

Jag får ofta anledning att fundera över samt diskutera captivens framtid.

Både i min roll som VD för captive samt som styrelseledamot i FERMA får jag ofta anledning att fundera över samt diskutera captivens framtid. Den slutsats jag nästan alltid landar i är att det är oerhört lönsamt för ett större företag att ha ett eget försäkringsbolag. Det är avgörande att kunna styra över innehållet i sina försäkringar, skriva egna och anpassade försäkringsvillkor samt ha direkt tillgång till återförsäkringsmarknaden. Kan man dessutom addera en ökad möjlighet och ett ökat incitament att genom captivet driva och bekosta skadeförebyggande arbete så blir förtjänsten dubbel.

Ljus framtid trots allt

Captivefrågor kommer genomlysas ordentligt på FERMAs RiskForum i oktober i år. Jag har haft förmånen att förhandstitta på programmet och kan lova några dagar som är fullkomligt laddade med den senaste utvecklingen inom risk management och försäkring. Då dessutom deltagandet verkar bli större än någonsin tidigare finns även stora möjligheter till givande nätverkande.

Och jag tror det finns många goda anledningar för svenska företag att behålla sina captives – trots just nu en väldigt omfattande rapportering så ser framtiden trots allt ljus ut.

Foto: Privat