Som vanligt var ambitionerna höga med många intressanta och kunniga talare och förhoppningsvis slog årets teman an hos de flesta som sökt sig till evenemanget. Politiker i alla partier har i flera år pratat om hållbarhet för att vinna politiska poäng och nu har alla bolag och organisationer också börjat prata om det så till den milda grad att vissa redan nog tycker att ämnet är uttjatat. Så fort man börjar sätta lite fakta bakom orden och så fort man får lite kött på benen tror jag dock att de flesta kommer på andra tankar.

Om det är hållbart i längden får framtiden utvisa

Hållbarhet är till stora delar hederligt gammalt sunt förnuft parat med ett modernt förhållningssätt till både bolag och individer. Slösa inte, effektivisera, ha respekt för människor, behandla alla lika och var helst en ”good citizen” också. Om man till detta lägger att våra regelverk kräver en hållbarhetsredovisning från och med nästa år och betydande böter om man inte följer regelverket så är det mer eller mindre grovt tjänstefel att inte ägna tid åt dessa frågor. Här tror jag att Risk Managers kommer att arbeta hand i hand med de personer som många organisationer nu anställer som särskilda hållbarhetsexperter. Om det är hållbart i längden eller inte får framtiden utvisa. Det finns om inte annat stora risker förknippat med att inte arbeta med hållbarhetsfrågor, både av formell karaktär och inte minst av reell karaktär. Arbetar man inte med rätt saker på rätt sätt äventyras på sikt bolagets överlevnad.

Jag tror alla redan har upplevt avigsidorna med en ökad digitalisering

Den andra stora frågan som Risk Forum behandlade var digitaliseringen. Vad kommer den att innebära i form av nya affärsmöjligheter, nya risker och sårbarhet? Jag tror alla redan har upplevt avigsidorna med en ökad digitalisering, nämligen de minskade direkta kontakterna och därmed möjligheterna att gömma sig på nätet.

Gäller att hålla jämna steg

Nättroll, s.k. ”fake president fraud” och hackning/kapning syftande till att stänga ner stora nätverk har vi alla sett alltför mycket av på sistone. Har man inga bra system för att upptäcka detta och snabbt åtgärda problemen kommer man inte klara sig. Här kommer Risk Managers att arbeta stenhårt de närmaste åren och vara instrumentella för sin organisations möjligheter att stå emot. Det vore naivt att tro att problemen kommer försvinna och de huvudsakliga åtgärderna lär riktas på de riktigt skadliga verkningarna. Så länge digitaliseringen utvecklas kommer problemen och farorna också att utvecklas.

Det gäller att hålla jämna steg och helst ligga lite före.

Det gäller att hålla jämna steg och helst ligga lite före. Risk Managers kommer att ha att göra. Digitaliseringen erbjuder dessbättre också oerhörda möjligheter. Allt fler människor över hela världen kan nås allt fortare och hänger man inte med i den utvecklingen som bolag eller organisation blir man snart förbisprungen och bortglömd.

Swerma kommer att följa upp dessa båda begrepp som verkligen har ett mycket viktigt innehåll under kommande år och det kommer att bli intressant att följa utvecklingen.