Kontaktuppgifter:

jon.stewen@falck.com, Business Developer TRM

alexander.steen@falck.com, Business Developer TRM

jonas.frid@falck.com, VD, Falck Global Assistance AB

 

Kostnadsfri säkerhetsrådgivning:

www.falckglobalassistance.se
+46 8 587 717 23

Ansvarsfulla beslut och väletablerade rutiner underlättar rekrytering, leder till färre avbrott och stärker företagets varumärke. Tillbud utomlands kan vara arbetsmiljöbrott.

 

Arbetsgivarens ansvar

 

Som arbetsgivare bör du utöver att ha försäkring genomföra specifika riskbedömningar, utbilda och sprida information och säkerställa att du kan ingripa effektivt vid tillbud. Proaktivitet och väl dokumenterade beslut baserade på relevant information kännetecknar ett ansvarsfullt företag som lever upp till sina skyldigheter och månar om sina medarbetare.