1. Infobox - IISVilka är de största utmaningarna för att trygga informationssäkerheten?
  Vi har inte den infrastruktur som behövs för att möta den ökade digitaliseringen. Dessutom borde digitaliseringen ske mer på medborgarnas villkor istället för på myndigheternas. En stor utmaning är även att vi idag inte har vare sig tillräckligt skydd av eller respekt för den personliga integriteten, det krävs för att skapa nödvändig tillit  till digitala tjänster.
 2. Vilken kommer vara den mest spännande säkerhetstekniken framöver?
  Digitaliseringen skapar oändliga möjligheter. Men för att skapa förutsättningar krävs en bra infrastruktur och att information och kommunikation skyddas med bland annat kryptering.
 3. Om du var inrikesminister, vilka åtgärder skulle du prioritera?
  Först skulle jag se till att förslagen från alla de utredningar om informationssäkerhet som genomförts de senaste tio åren samlas i en handlingsplan och genomförs på kort tid. Den handlingsplanen skulle innebära den genomgripande omstrukturering som krävs för att uppfylla kraven för cybersäkerhet. Jag skulle också se till att myndigheterna skärpte sig och började föregå med gott exempel för att visa vägen.

Ann-Mare Eklund
Ann-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS
www.iis.se
Foto: Sara Arnald


 

 1. Info - BRQTROUGHVilka är de största utmaningarna för att trygga informationssäkerheten?
  Det finns juridiska utmaningar i vad man kan rapportera och inte, information kan påverka stora börsvärden. Och problem vid utredningar om attacker, svårt att lagföra personer utanför Sverige etc. För IT-säkerheten är utmaningen ett gammaldags förvaltningssystem i stuprör som gör det svårt att samordna och koordinera säkerhetsarbetet.
 2. Vilken kommer vara den mest spännande säkerhetstekniken framöver?
  Dels möjligheten att märka digital information som gör det svårare att stjäla information. Dels den artificiella intelligensen som kommer kunna hitta samband i informationsflöden och dra slutsatser som den mänskliga hjärnan inte kan. Hitta samband mellan olika slingor i dataflödet, enskilda händelser i olika länder etc.
 3. Om du var inrikesminister, vilka åtgärder skulle du prioritera?
  Då skulle jag engagera hela regeringen i att stimulera IT-säkerhetsarbete brett, det är inte bara en inrikesfråga. Sedan skulle jag förtydliga ledarskapet för säkerhetsarbetet och förbättra kommunikationerna mellan privata och offentliga aktörer, göra det samarbetet mer konkret, inte bara olika samrådsgrupper.

Johan Wiktorin
Johan Wiktorin
Vd, Brqthrough
www.brqtrough.com
Foto: Privat


 

 1. Info - VeriscanVilka är de största utmaningarna för att trygga informationssäkerheten?
  Den störta utmaningen är att hantera samhällets, företagens och medborgarnas IT-beroende. Allt fler digitala tjänster blir tillgängliga via molnet vilket innebär beroende av leverantören, av telenätet, av egentligen alla inom den supply-chain dessa tjänster utgör. Den andra utmaningen är att våga prioritera vad som är skyddsvärt samt att tydliggöra ansvar och uppföljning.
 2. Vilken kommer vara den mest spännande säkerhetstekniken framöver?
  Det är inte tekniken som är lösningen, den blir allt mer komplex med både möjligheter och svagheter. Det viktiga är istället att ha koll på läget genom att högsta ledningarna för olika verksamheter jobbar systematiskt och samordnat.
 3. Om du var inrikesminister, vilka åtgärder skulle du prioritera?
  Jag skulle se till att få till en tydlig strategisk ordning på myndighetsutövningen som inte bygger på gamla strukturer utan börjar med ett blankt papper. För att få kontroll på Sveriges cybersäkerhet är det avgörande att man direkt vet vem som ansvarar för vad.

Jan Branzell
Jan Branzell
Vd, Veriscan
www.veriscan.se
Foto: Veriscan