Företagsverksamhet är en webbsida skapad av Mediaplanet som publicerar undersökningar, information och historier relaterade till företagande och entreprenörskap.

 

I en kombination av marknadsledande aktörer och framstående influenser så syftar vi till att informera, utbilda och engagera våra läsare. På Företagsverksamhet varvas djupdykande reportage med populärvetenskaplig information. Här ser vi till att svara på dina frågor om företagande, föreningsliv och entreprenörskap.

Mediaplanet specialiserar sig på skapande och distribution av content inom 6 vertikaler – hälsa, företagande, teknologi, livsstil, cause och utbildning. Allt content på Mediaplanets webbsidor har skapats för större rikstäckande kampanjer i samarbete med samarbetspartners och experter från industrin.

För mer information – www.mediaplanet.com

 

Kontakt:

Om du är intresserad av mer spännande innehåll från oss så är du välkommen att besöka våra andra plattformar nedan.