ISO 9001 är i dag världens mest använda ledningssystemstandard, med över 1,1 miljon utfärdade certifikat världen över. Under hösten 2015 rullas en ny version ut – ISO 9001:2015.

Gemensamma termer och definitioner ska därmed underlätta för användare

En viktig förändring är att man anpassar ISO 9001 till en ny struktur som är likadan för alla nya ledningssystemstandarder. Gemensamma termer och definitioner ska därmed underlätta för användare som vill integrera sina olika ledningssystem. Den gemensamma strukturen innehåller krav på att identifiera organisationens förutsättningar, intressenter och deras krav. Det riskbaserade angreppssättet i ISO 9001 blir i den nya versionen dessutom tydligare.

Anita Lindholm är produktansvarig för ISO 9001 på SP Certifiering, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

− Den största skillnaden från i dag blir att man identifierar risk inom ramen för sitt kvalitetsledningssystem. Därigenom får man en verksamhetsstyrning som är bättre anpassad efter behovet. Det kommer också krav på att ledningssystemet skall vara förenligt med verksamhetens strategiska inriktning och en integrerad del i verksamhetens processer.

Ett fokus vid översynen av standarden var att göra den lättare ett tillämpa och tolka på tjänsteföretag

Efter publicering kommer det att vara en övergångsperiod på tre år. Under den tiden måste alla certifikat uppgraderas till ISO 9001:2015. Men den nya standarden kommer ofrånkomligen innebära en del utmaningar, såväl för organisationer som revisorer.

− Vårt råd till användare är att hålla sig informerade och ta kontakt med sitt certifieringsorgan. Undvik dubbelarbete och hitta rätt nivå på dokumentationen. Jag tycker man kan se detta som ett bra tillfälle att genomföra förbättringar av verksamheten, säger Anita Lindholm.

Nyheter i ISO 14001:2015

Även det globalt väletablerade miljöledningssystemet ISO 14001 har fått en ny version. Enligt Birthe Nörgaard, produktansvarig för standarden på SP Certifiering, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är den nya versionen mer effektiv, bland annat eftersom den ställer högre krav på ledningens ansvar.

− Men det öppnar också upp nya möjligheter, säger hon. Standarden kan bli en hjälp för företagsledningen i arbetet med att utveckla en mer hållbar affärsmodell. Nu ska miljöfrågorna vägas in i affärsprocessen, och miljömässiga omvärldsfaktorer kommer att bedömas.

Det handlar inte längre bara om hur företaget påverkar miljön

I dagsläget lever ofta miljöledningssystemet och den strategiska affärsplaneringen två separata liv, och detta ska i och med uppdateringen undvikas. Detta innebär ett betydligt större fokus på riskanalys och livscykelperspektiv.

− Det handlar inte längre bara om hur företaget påverkar miljön, säger Birthe Nörgaard. Det handlar också om hur miljön och klimatet påverkar företagets verksamhet. Det innebär också att man börjar värdera möjligheter på ett annat sätt. Livscykeltänket blir också allt viktigare − det blir ett krav att väga in miljöaspekter, energiförbrukning, transporter och råvaruproduktion i alla inköp och i all form av produktutveckling.