Ett oberoende kontrollorgan reviderar verksamheten och certifikatet är sedan beviset för att verksamheten uppfyller krav exempelvis kring livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet. Företagets kunder och underleverantörer får säkerställt att livsmedlet har producerats, hanterats, förpackats, märkts och transporterats enligt standardens krav. Det ger även kunden själv ett bevis på att företagets arbete håller hög kvalitet.

 

Hur har ert certifieringsarbete påverkat sektorn i helhet?

SMAK Certifiering AB har erfarenhet av livsmedelscertifiering sedan 90-talet. Först certifiering för ekologisk produktion enligt EUs förordning och enligt KRAVs regler och därefter för IP Livsmedel. SMAK har alltid haft ett starkt kundfokus och vi är stolta över att vara helt svenskägda.

"Vi har relativt låga priser på certifieringar i Sverige"

Att vi ägs av en stiftelse där bl.a. ICA, Coop och Livsmedelsföretagen ingår, har inneburit att vi aktivt bidragit med att hålla nere priserna för certifieringstjänster i Sverige. Detta har lett till att vi nu har relativt låga priser på certifieringar i Sverige. Våra revisorer utför opartisk bedömning i alla led av livsmedelskedjan och finns placerade över hela landet. Genom hög kompetens och att revisorerna har praktisk erfarenhet av branschen skapas ett förtroende mellan revisor och kund.   

 

Hur kan vi förvänta oss att livsmedelssektorn kommer att se ut i framtiden?

Vi kan se en tydlig trend i antal livsmedelsföretag som vill certifiera sig ökar. Detta gäller framförallt småskaliga livsmedelsproducenter som genom en certifiering vill nå ut till konsumenter med ett budskap. Konsumenternas intresse av att köpa miljövänliga och hållbara produkter fortsätter att öka vilket så klart påverkar efterfrågan av certifiering. När det gäller handeln så ökar kraven på leverantörerna och ofta krävs någon typ av certifiering för att få leverera produkter.