Pia Öhrling vd på PiaconPia

Blir det bättre byggnader med miljöcertifiering?

– Det beror förstås på vilket betyg man siktar på. Men en stor fördel är att flera aspekter beaktas, till exempel dagsljus, energianvändning och termisk komfort. Stora glasytor ger bra dagsljus, men också risk för höga inomhustemperaturer och dålig energiprestanda. När du certifierar ska alla delarna beaktas. Det räcker inte att rita ett hus som ser flashigt ut – det ska vara energisnålt och ha bra inomhusmiljö också.

Driver det övergripande målet med miljöcertifiering byggbranschen framåt?

– Certifieringarna skärper regelbundet kraven. Det blir svårare att klara högsta betyg och det är positivt. Om det är för enkelt driver det inte branschen framåt. Ett exempel där certifieringarna driver på är antalet artrika gröna tak. Dessa tak bidrar både till biodiversitet och ett naturligare omhändertagande av regnvatten.

Är miljöcertifiering värt investeringen?

– Ja, det tror jag. Det är lättare att hyra ut eftersom många hyresgäster har miljökrav och vill sitta i miljöcertifierade byggnader. Nu har även bankerna vaknat. De erbjuder, genom gröna obligationer, lägre låneränta om nivån på certifieringen är tillräckligt hög.

Torbjörn Larson, Avdelningschef för Miljö Syd, CowiTorbjörn

Blir det bättre byggnader med miljöcertifiering?

– Ett entydigt ja. Det är ett oerhört kraftfullt verktyg för att identifiera projektets ambitionsnivå. Med hjälp av ett certifieringssystem får man tydlig vägledning i både vilka miljöparametrar man kan implementera i byggprojekten samt hur detta kan göras. Dessutom säkerställer den uppföljande verifieringen att det som hamnade på ritbordet blir genomfört.

Driver det övergripande målet med miljöcertifiering byggbranschen framåt?

– Det finns många goda exempel på när de nya krav som ställs på branschen har tvingat såväl projektörer, entreprenörer och tillverkare att förbättra sig, ta fram alternativa lösningar eller ta fram alternativa produkter. Denna utveckling kommer även byggnader som inte certifieras till godo, då bättre tekniska lösningar, material och produkter blir tillgängliga även för dem.

Är miljöcertifiering värt investeringen?

– Det finns gott om argument för att en certifiering lönar sig, men motiven varierar beroende på vem som bygger och vad man bygger. Därför är det viktigt att man initialt i projektet har en öppen och ärlig dialog om målsättningen med certifieringen. Detta styr såväl val av certifieringssystem som vilken betygsnivå man eftersträvar.