Men bara 1400 av uppskattningsvis 3500 verkstäder har certifierat sig. Felaktig hantering och risk att man använder ”fulmedier” kan leda till både stora miljöskador och bränder.

 

Färre ansökningar än väntat

Skälet till den nya lagen, som förutom en personcertifiering även kräver en företagscertifiering, är att utsläpp av köldmediet från bilars klimatanläggningar (AC) orsakar växthusgaseffekter som är 1400 gånger större än koldioxid. Och sådana miljöskadliga utsläpp händer lätt när man inte har tillräcklig kompetens och utrustning.

"Under våren 2017 hade vi väntat oss en anstormning"

– Under våren 2017 hade vi väntat oss en anstormning av nya ansökningar inför att den nya lagen skulle träda i kraft, men så blev det inte, konstaterar Peter Rohlin, VD på INCERT AB som ansvarar för sådana certifikat.

Det finns därför en stor oro i branschen. Problematiken med oseriösa verkstäder innebär även en risk att de som erbjuder billig service av AC fyller med ”fulmedier”, dvs inte godkända köldmedier.

 

Förbjudet att fylla på AC själv

– De är ofta tillverkade av en gasolblandning och alltså mycket lättantändliga. Det innebär att vid minsta läckage i en varm motor kan en motorbrand uppstå och bränder uppstå inne på verkstäder.

"Information ges inte om vad de egentligen består av."

Sådana ”fulmedier” säljs även på internet och kallas ”miljövänliga alternativ” då de inte innehåller fluor. Men information ges inte om vad de egentligen består av. Dessutom är det helt förbjudet att försöka fylla på sin AC själv, men på internetsidorna luras man att tro att det är tillåtet.

Peter Rohlin rekommenderar därför alla bilägare att noga kontrollera att den verkstad de anlitar har tillräckliga certifikat, kan göras på incertonline.se. Man kan även titta efter certifikats-logon (se bild).

– Bilägare har också ansvar att kontrollera dessa certifikat, har man anlitat en oseriös verkstad utan certifikat finns risk att vare sig garanti eller försäkringar gäller.

För att komma tillrätta med problematiken med att så många bilverkstäder som troligen jobbar med AC saknar relevanta certifikat inleds nu samarbete med både franschisekedjor och branschföreningar.

 

Kommer samköra register

– Vi kommer samköra olika register med dem för att kunna identifiera verkstäder som troligen jobbar med AC utan certifikat och informera dem om vad som gäller. Vi är ingen tillsynsmyndighet utan vill hjälpa alla att göra rätt, avslutar Peter Rohlin.

 

Leta efter den här symbolen på verkstadenför att vara säker på att kvalitetssäkring finns!

certifiering