– För oss som verkat för en hög kvalitet på fiberinstallationer under en lång tid är det lite av en befrielse att det nu formuleras krav som gäller lika för alla, det blir en betydligt sundare konkurrens, konstaterar Joachim Pettersson, delägare och ansvarig för projektering på BRS Networks AB.

Snabb expansion

Fiberinfrastrukturen har expanderat snabbt de senaste åren vilket inneburit att det funnits mycket jobb för fiberinstallatörer, som också lett till att en del lycksökare hittat till branschen med en varierad kvalitetsnivå som följd.

– Det är framför allt inom två områden brister har uppstått då kunskapen hos t ex fibernedläggare inte varit tillräckligt hög. Dels att förläggningsdjupet inte varit tillräckligt djupt och dels en generell låg kvalitet i design och utförandet av fiberinstallationerna, förklarar han.

Ytterligare ett område där Robust fiber nu bidrar till en generellt högre kvalitetsnivå är dokumentationen. Det är sällan samma entreprenörer som driftar fibernäten som har byggt dem, och därför behövs en noggrann dokumentation om fibernedläggningarna så att man kan åtgärda eventuella fel och brister under gång.

Tydligare upphandlingar

Robust fiber bidrar även till bättre upphandlingar av fiberinstallationer. Tidigare kunde kraven skifta beroende på vilken större operatör som var inblandad. De ställde krav utifrån sina egna specifika produkter vilket medförde en djungel av olika kravställningar.

– Nu har vi genom Robust fiber fått ett gemensamt språk i branschen som alla talar, och då slipper vi tala förbi varandra och kravställningen blir betydligt enklare, konstaterar Joachim Pettersson.

BRS Networks är en totalentreprenör inom fiberentreprenad som verkar över hela Sverige, alltifrån projektering och nedgrävning till fibrering och driftsättning. Målsättningen har alltid varit att ligga i framkant på teknikutvecklingen och hålla en hög kvalitetsnivå.

– Med Robust fiber kan vi fortsätta att höja vår egen och branschens kompetensnivå och på sikt tror jag att den lägsta nivå som Robust fiber nu slår fast kommer att höjas ytterligare för att säkra den viktiga samhällsresursen som fiberinfrastrukturen är, avslutar han.

logga