Webbverktyget effektiviserar kravställning, kontroll och verifiering av byggprojekt inom stål och inom samverkande konstruktioner i stål och betong. Idag sköts en stor del av arbetet med att ta fram krav för byggnationer manuellt, man får leta relevanta data i diverse pdf-dokument, vilket både tar mycket tid och innebär att fel på grund av den mänskliga faktorn förekommer.  

– Med QMP1090 behöver man bara knappa in alla giltiga indata så letar sedan programmet igenom samtliga relevanta dokument och utarbetar efter dem de krav man efterfrågade, och inga standarder eller regler missas på vägen, berättar Viktor Lundin, grundare av Kontrollbolaget.

QMP1090 svarar mot den nya byggstandarden SS EN 1090-2 och har utvecklats av Kontrollbolaget tillsammans med Stålbyggnadsinstitutet (SBI) och SIS. Det presenterades för första gången i november 2016, huvudmålgrupperna är konstruktörer, beställare, stålbyggare och konsulter.

– En av fördelarna med att ha allt digitalt är att det blir både enkelt och lättillgängligt. Man kan snabbt plocka fram olika krav i sin smartphone istället för att ta sig tillbaka till kontoret och bläddra i pärmarna, berättar Viktor Lundin.

Stort gensvar för innovationen

Idén till att utveckla den digitala innovationen fick Viktor Lundin då kraven på byggprojekt med bland annat CE-märkning skärptes och det blev ännu snårigare att hitta rätt bland alla gällande standarder och föreskrifter.

– Vi såg behovet av en digitalisering av branschen, att utnyttja de nya möjligheter det innebär, förklarar han.

Innovationen har även vunnit gehör på andra håll än i byggbranschen. I mars ska Viktor Lundin upp till Åre för att delta i Almi Pitch vid Åre Business Forum, ett affärs- och investeringsforum. QMP1090 har blivit utvalt av en jury som en av 10 innovationer som kommer presenteras där.

– Det känns jättekul att vi fått sådan uppmärksamhet, även om det som känns allra bäst ändå är att vi kunnat utveckla ett verktyg för branschen som sparar både mycket tid och pengar samtidigt som kvaliteten säkras, avslutar Viktor Lundin.

Logga