– Den stora, och i våra ögon positiva, utmaningen är att från och med nu ställs det högre krav på ledningen, berättar Jonas Andersson, vd på Backoffice Scandinavia AB.

Tidigare arbetade man med ledningens representant där nyckelpersoner faktiskt kunde undvika att engagera sig, nu är det högsta ledningen som ansvarar för upprättande, mätning och uppföljning av mål och strategier.

– Detta ser vi som en förbättring då vi tidigare själva har haft incitamentet ”steg 1 är att övertyga och få med sig ledningen vid införandet av ledningssystemet”. Termen ”ledningssystem” talar för sig själv, det är hos ledningen allt börjar.

Konkurrensfördelar att vara certifierad enligt nya standardernaJonas

De nya standarderna ställer högre krav på att jobba med nyckeltal och mätning av processer och utmanar företaget att visa att man förstår sig på verksamhetens verkan både internt och i vår omvärld. Att hitta rätt i omvärldsanalysen underlättar.

– Dels underlättar certifiering möjligheterna att vinna upphandlingar. Dels är det en signal om att man säljer kvalitetssäkrade produkter, få företag har idag råd eller resurser att hantera felaktiga leveranser.  Det handlar också om att ett bra och effektivt ledningssystem ger företaget en klar bild över vad dess intressenter ställer för krav, bara genom den analysen skapar man sig konkurrensfördelar i form av god kännedom om sin omvärld.

Jonas betonar att ett bra miljöarbete på sikt minskar resursförbrukningen, även om det initialt kan krävas större investeringar för att minska dessa. I det långa loppet ger det lönsamhet för både företaget och den globala miljön.