Samtidigt är nya ISO 9001 mer användarvänlig, med färre föreskrivande krav och mer flexibilitet när det gäller dokumentation.

Dessutom är det lättare att integrera flera olika sakområden i sitt ledningssystem (till exempel miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet) eftersom alla ISO:s ledningssystemstandarder numera har samma struktur och utgår från samma grundmall.

 

Flyttar fram positionerna

Kvalitetsarbete är inte alltid synonymt med ett kvalitetsledningssystem. Många har säkert ett ”systematiskt kvalitetsarbete” på plats, med en mängd mål, mätningar och uppföljningar. Det leder i sig till en hel del förbättringar, men arbetar man tillräckligt effektivt och smart? Förstår man sin verksamhet och omvärld?

Har man en tydlig organisation där alla vet vem som gör vad, med tydliga ansvar och befogenheter? Kommunicerar man på ett bra sätt med sina medarbetare och kunder? På dessa områden flyttar nya 9001 fram positionerna.

"Med ett ledningssystem ökar möjligheterna"

Basen för ett bra kvalitetsarbete är att ha ett verksamhetsanpassat ledningssystem, med bland annat omvärldsbevakning, identifiering och kommunikation med relevanta intressenter (med kunden i fokus) och riskbaserat tankesätt som grund. Där tydliggörs hur man vill arbeta, som ett stöd för medarbetare och chefer att göra rätt saker, på rätt sätt och med rätt mängd resurser. Med ett ledningssystem ökar möjligheterna att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer och mot satta mål. Oklarheter skapar ineffektivitet och kostar på det ena eller andra sättet pengar för organisationen.

 

Anpassa efter organisationen

Kvalitetsbristkostnader kan uppgå till hela 20 procent av den totala omsättningen och för tjänsteföretag är denna siffra ofta högre än för tillverkande företag. Är man smart tar man råd från ISO 9001 när man bygger sitt ledningssystem, en slags checklista med allt som ska vara med i ett riktigt bra kvalitetsledningssystem.

"I Sverige är det närmare 6 000 organisationer som har certifierat sig"

Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 är ett etablerat och självklart arbetsverktyg i verksamheter världen över. Den används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, och inom offentlig och ideell verksamhet. Bara i Sverige är det närmare 6 000 organisationer som har certifierat sig enligt ISO 9001. Ju mer anpassning som görs till den egna organisationen, desto större effekt uppnår man.

 

Ökar förtroendekapital

För er som redan är certifierade är det hög tid att gå över till den nya versionen. Den nya ISO 9001 är ett vassare verktyg för ledningen att styra sin verksamhet och få affärsnytta.

"Stärkt varumärke med nöjdare medarbetare och nöjdare kunder"

Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering, kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet, drar organisationen även nytta av en ISO 9001 certifiering i form av stärkt varumärke med nöjdare medarbetare och nöjdare kunder som följd. Det är helt enkelt konkurrensstärkande och ökar organisationens förtroendekapital. ISO 9001 används mer och mer i upphandlingsförfaranden.

 

Positiva effekter

Jag kan dock inte nog betona att all framgångsrik kvalitetsledning bygger på ett ständigt pågående arbete – man missar poängen om man ”dammar av” ledningssystemet en månad innan certifieringsföretaget kommer på besök.

En av nycklarna till att hitta avvikelser (och förbättringsförslag), fylla igen glapp och uppnå ständiga förbättringar är att satsa på internrevisorer som genomför interna revisioner mellan de externa revisionerna. Att införa ISO 9001 som stöd i ledningssystemet är inte en engångshändelse, det är en del av organisationens kultur och arbetssätt!

Sis kvalitets- och miljödag den 19 april >>

Främsta eventet inom hållbar verksamhetsutveckling

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 26000 | ISO 45001


 

En heldag inom hållbar verksamhetsutveckling, trender inom ledningssystem och förbättringsarbete som framgångskoncept. Har du råd  att missa det?

Du får träffa experter inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet på SIS Conference Center i Stockholm. Ta lärdom av IKEA:s, SONY:s, Scanias, Riksbyggens och Svenka Retursystems framgångskoncept kring kvalitet, hållbarhet, arbetsmiljö, ledar- och entreprenörskap. Och inte minst nätverka med kollegor i branschen. Du har inte råd att missa denna dag så boka din plats och håll dig uppdaterad om de senaste metoderna och standarderna inom verksamhetsutveckling. Vi ses!

Boka din plats redan idag på www.sis.se/kmdag

 

Thomas Idemark   Per Holknekt

Thomas Idemark, VD på SIS inleder dagen och Inspirationstalaren Per Holknekt berättar om företagande och entreprenörskap!

 

 


P.S. Om du undrar, så har SIS Perspektivdag bytt namn till SIS Kvalitets- och miljödag. Nytt namn, men lika kunskapstungt innehåll som tidigare. D.S