Transparens och kvalitet

Standarden berör bärande delar av stål och aluminium och innebär i praktiken att alla tillverkare inom området måste genomgå en certifiering för att få verka på den inre europeiska marknaden. Syftet är att skapa en transparent och kvalitetssäkrad handel.

"Kvaliteten generellt sett alltid varit hög i Sverige"

I allmänhet har införandet av standarden tagits väl emot i Sverige, även om det inneburit stora investeringar även för mindre aktörer. Trots att kvaliteten generellt sett alltid varit hög i Sverige ser producenter fördelar med att konkurrera på transparenta villkor, men också att certifieringen är ett verktyg i sitt förbättringsarbete. Många företag har också blivit mer effektiva och kan idag erbjuda produkter med högre kvalitet än tidigare. 

– SS-EN 1090-1 har även gjort att aktörer som inte kunnat leva upp till kraven försvunnit från marknaden, vilket gett en ärligare konkurrens, säger Björn Åstedt, vd på Stålbyggnadsinstitutet. De stora effekterna fås dock först när kunskapen om SS-EN 1090-1 ökar även i beställar- och kontrolledet.

 

Kunskapsfråga

Trots krav från EU kan upphandlingar fortfarande ske helt öppet utan att ställa lagstadgade krav enligt SS-EN 1090-1. Resultatet blir att det idag fortfarande finns ett flertal aktörer som inte genomgått den nödvändiga certifieringen som krävs för att få CE-märka produkter, men som ändå kan verka på marknaden.

"De bolag som är certifierade har investerat stora summor"

– De bolag som är certifierade har investerat stora summor för att säkerställa en viss kvalitetsnivå, vilket bör ge konkurrensfördelar, Att det som nu byggs in icke- kvalitetssäkrat stål i bärande delar av anläggningar och byggnader är dessutom en ren säkerhetsrisk, menar Björn Uppfeldt, förbundsdirektör på Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.

De båda efterfrågar därför större handlingskraft hos byggherrar och byggnadsnämnder. Som byggherre har man alltid det slutliga ansvaret över att lämpliga byggprodukter används i byggnadsverket.

– Kraven på SS-EN 1090-1 bör diskuteras redan i de tekniska samråden innan bygstart för att säkerställa CE-märkta produkter där det krävs. Majoriteten av Sveriges producenter är certifierade, så det finns inte ont om bra produkter, avslutar Björn Uppfeldt.