Redan i 1900-talets USA introducerades märkning som stöd för konsumentmakt.

White Label Campaign innebar att vita etiketter syddes in i underklädesplagg som producerats ”sweat shop-free”. Under 40 år av miljömärkning låg fokus länge på konsumentprodukten och dess påverkan, Blå Ängeln ställde exempelvis inte krav på produktionen. Ett statligt märkningssystem fick inte skapa handelshinder som försvårade import av produkter med korrekta miljöegenskaper även om de var dåligt producerade.

 

Nutidens konsumention

I vår tid får konsumenter hjälp av miljömärkning som Bra Miljöval att välja produkter och tjänster med mindre hälso- och miljörisker än övriga. Märkningen har också som mål att ge producenter en karta över proaktiv produktutveckling istället för reglerande listor på förbjudna värstingar.

 

Bra Miljöval

Bra miljöval startade 1990 utifrån tanken att märkningen måste ta ansvar för att säkra minskad miljöpåverkan även från produktionen. Den globala standarden ISO 14024 för miljömärkning som trädde i kraft 1999 hade samma syn.

"Märkningen utvecklades till att inbegripa tjänster och tjänstesystem"

Märkningen utvecklades sedermera till att även inbegripa tjänster och tjänstesystem, som t.ex. dagligvarubutiker. Bra Miljöval Livsmedelsbutik fungerar också som miljöledningssystem (med absoluta mål), och blir på så sätt lika mycket ett hjälpmedel för branschens egen miljöutveckling som vägledning för konsumenterna.

 

Framtidens märkningar

Framtiden innebär att märkningarna tar ett steg ut i den bredare samhällsutvecklingen, där branscher som sällan berörs av certifieringar och märkningar allt mer börjar inkluderas. Numera granskar vi till exempel på vilket sätt Bra Miljöval kan minska miljöpåverkan från finansindustrins verksamhet.

"Vi vill också genom Bra Miljöval stimulera mer resurseffektiva beteenden och val."

Bra Miljöval vill att sparare skall kunna välja produkter som garanterar att bankernas lån eller investeringar inte leder till miljöskador i senare led. Vi vill också genom Bra Miljöval stimulera mer resurseffektiva beteenden och val. Utmaningen ligger i att identifiera nya produkt-, och tjänstesystem genom att Bra Miljöval synliggör dem. Våra idéer är ännu enbart skisser men ambitionen är att lansera en ny typ av märkningsmodell under 2018.

Bra Miljöval kommer att fortsätta vara en garant för att alla intressenter kommer till tals för att säkra en samhällsnyttig utveckling. Nya generationer känner stor oro för framtiden och globaliseringen ökar behovet av trovärdiga redskap som överbryggar förtroendeklyftan mellan producent och konsument.

Det är en kolumnist som har skrivit denna text. Åsikterna som framförs vidhålls av denne. Mediaplanet står politiskt oberoende.