Kontaktinfo

www.jsc.se / 0380-55 65 00

JSC it-partner är ett företag som utvecklat ett webbaserat ledningssystem som på ett enkelt sätt gör informationen tillgänglig och lättanvänd. Applikationen finns även för mobilt bruk så man kan nå systemet från sin smartphone eller iPad.

Ett uppskattat hjälpmedel

– Detta har blivit ett mycket uppskattat hjälpmedel för företagen som nu kan levandegöra ledningssystemen och se till att de blir till den hjälp för medarbetarna som de är avsedda för, berättar Ola Grauers, ansvarig för Office 365-utvecklargruppen på JSC it-partner.

JSC Ledningssystem är ett webbaserat system i Office 365. Där samlas gemensam information kring rutiner, beskrivningar, policys och processer. Alla delar i systemet bygger på Microsoftprogram vilket gör att interaktionen mellan de olika delarna blir integrerad och effektiv.

Sedan har JSC själva utvecklat en webbapplikation som bygger på ett antal klickbara processbilder så att en medarbetare lätt kan klicka sig fram till sin egen process och där hitta all relevant information.

– På större företag med många processer kan man även styra så att bara de relevanta processbilderna dyker upp hos medarbetare på en speciell avdelning exempelvis. Vårt mål är att hjälpa företagen så att ledningssystemen kommer till nytta i det vardagliga arbetet. De skall vara enkla att använda, förklarar Ola Grauers.

Det användarvänliga gränssnittet gör att personalen snabbt kommer igång och får nytta av systemstödet. I appen finns även möjlighet till viktiga länkar till ytterligare information de kan behöva, såsom exempelvis kemikalieregister, lagar och krav samt produktionssystem.

Tillgängligt system

Då många av kunderna till JSC it-partner finns inom exempelvis bygg- och anläggningsindustrin eller skogsindustrin så innebär det att medarbetarna sällan befinner sig på ett kontor framför en dator. Därför utvecklade JSC applikationen till att även göra ledningssystemet tillgängligt mobilt i smartphones och på surfplattor.

– Hos en av våra kunder har 55 procent av medarbetarna inte ens tillgång till en dator men alla anställda har iPads. Genom vårt mobila system får nu alla medarbetarna tillgång till ledningssystemet vilket gör arbetet betydligt effektivare.

De kan också genom olika mätningar se att ledningssystemen nu används betydligt mer i stora delar av organisationerna.

– Det är också kul att se att företagen blir allt mer kreativa i sitt sätt att använda ledningssystemet, avslutar Ola Grauers.