Det konstaterar Peter Strömbäck som är Generaldirektör för den yttersta utposten för kvalitetsinfrastrukturen i Sverige, myndigheten Swedac.

– Grunden för ett fungerande samhälle är att man kan känna tillit. Swedacs uppdrag är att trygga den tilliten genom att säkerställa att kvalitetskrav och normer omsätts i verkligheten, vilket också främjar handel och konkurrenskraft, säger Peter Strömbäck.

Säkra kvalitet också i högkonjunktur

Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och metoder som måste finnas i ett land för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller krav på säkerhet och kvalitet. Det handlar om allt från lagar och förordningar till olika certifieringsinstitutioner, standardiseringsorgan och besiktningspersoner.

Nu ökar riskerna för att kvalitetsaspekterna hamnar i bakvattnet

– Men i en högkonjunktur som vi har nu ökar riskerna för att kvalitetsaspekterna hamnar i bakvattnet på nya order och snabba leveranser. Det kan bli lockande att gena lite i kurvorna, konstaterar Peter Strömbäck.

För att motverka det krävs att alla aktörer inom kvalitetsinfrastrukturen hela tiden är på tårna och säkerställer kvalitetsaspekterna.

Stöd till företag

Kvalitetsinfrastrukturen baseras på internationella överenskommelser och berör väldigt många, inte minst nya och både mindre och medelstora företag. Swedac arbetar mycket med att tillhandahålla och föra ut information om kvalitetsinfrastrukturen och de regelverk som finns.

– Vi ska hjälpa företagen att göra rätt från början och därigenom främja deras verksamhet samtidigt som det stärker Sveriges handel och innovationskraft, säger Peter Strömbäck.

Företagande och innovationskraft ligger högt på regeringens agenda

Swedac bidrar också till webbsidan verksamt.se som samlar uppgifter och e-tjänster för dem som ska starta eller driver företag. Och nu under hösten är Swedac med och informerar företagare på ett antal träffar som Nyföretagarcentrum anordnar runt om i landet.

– Företagande och innovationskraft ligger högt på regeringens agenda, påpekar Peter Strömbäck. En väl fungerande infrastruktur för testning och provning  blir allt viktigare och här kommer tredjepartskontroll in på ett naturligt sätt.

Bistår utvecklingen av kvalitetsinfrastruktur globalt

Swedac är också mycket aktiva på den internationella arenan, bland annat som en eftertraktad samarbetspartner vid utveckling av kvalitetsinfrastruktur i utvecklingsländer. Under de senaste 20 åren har myndigheten bidragit till ökad säkerhet på produkter och tjänster i 36 länder genom 49 utvecklingsprojekt. Under samma period har Swedac utbildat över 2 000 personer från 90 länder genom 70 internationella utbildningsprogram.

Öka tilliten mellan länder

– Jag är övertygad om att dessa insatser har bidragit till ett antal initiativ till förbättringar i dessa länder och därmed till en mer stabil internationell marknad till nytta för tillväxt, konsumentsäkerhet och miljö. I många utvecklingsregioner handlar det om att minska handelshinder, inte minst genom att öka tilliten mellan länder. Det kan våra verktyg hjälpa till med, avslutar Peter Strömbäck.