Med det certifierade miljöledningssystemet ISO 14001 kan företaget minska miljöpåverkan i sina processer, produkter och tjänster.

ISO 14001 är en standard för att hantera ett ledningssystem för ett företags miljöpåverkan. Standarden beskriver hur du på ett effektivt sätt kan organisera, följa upp, utvärdera och redovisa miljöarbetet. Det handlar mycket om att utvärdera vilka risker och vilken påverkan bolaget har i förhållande till sin omgivning, menar Mikael Lindström på Bureau Veritas.

 

Ett miljötänkande företag

– Standarden berättar vad du ska ha koll på om du vill vara ett miljötänkande företag. ISO 9001 har fokus på dina kunder och med ISO 14001 låter man kunden ta skepnaden av vår omgivande miljö. Genom detta får man ett arbetssätt som man kan enas kring. Vissa företag vill bara jobba med kunder som är certifierade och med hjälp av en standard så går det att få en gemensam referens bas att utgå ifrån, säger Mikael Lindström.


En tredje part

Som företag kan man också anlita en tredje part som kontrollerar att du faktiskt gör på rätt sätt.

"Den vill bara kontrollera så att allt ser ok ut."

– Fördelen med tredjepartsinspektioner är att den som inspekterar är helt oberoende och inte har någonting med själva företaget att göra. Den vill bara kontrollera så att allt ser ok ut. Det finns alltså ingen relation eller koppling till bolaget ur ett affärssammanhang, säger Mikael Lindström.

ISO 14001 innehåller ett antal krav som kan tillämpas för ett företag. Det kan bland annat handla om riskbaserat tänkande, ledarskap, prestandautvärdering och förbättringar.

– Men det kan också vara krav från ledningen som vill ha en tydligare miljöprofil, en myndighet eller från företagets säljavdelningen. Vissa kunder som företaget vill jobba med kanske har standarden som ett absolut krav. ISO 14001 kan vara en del av det och då sätts allting på sin spets, säger Mikael Lindström.

 

Lagar och direktiv

När det finns en standard så tvingas företaget analysera hela sin miljöpåverkan. Det kan ofta bli en uppoffring för flera när de märker att många lagar eller direktiv påverkar dem för mycket.

– Därför är ett standardisering och en miljöanalys ett väldigt bra sätt för ledningen att få koll på vilka lagar man berörs av. Det kan bli som ett oväntat uppvaknande för många när de inser hur pass mycket miljöpåverkan de har, säger Mikael Lindström.

 

Ständigt nya justeringar

ISO-standarden har funnits sedan början av 90-talet, men utvecklas hela tiden och har en förändringscykel på ungefär åtta år, menar Mikael Lindström.

"Det är viktigare vad företaget faktiskt gör"

– Det görs hela tiden mindre justeringar där det nu för tiden är mer fokus att prestera och prestanda istället för själva dokumentationen. Det är viktigare vad företaget faktiskt gör än att du säger vad du ska göra. Det blir en mer märkbara skillnad, helt enkelt.

 

Fokus på produkten

I och med att ISO 14001 fokuserar på hela hållbarhetsfrågan och livscykelanalysen, så läggs stor vikt på både vilken miljöpåverkan företagets produkt och på hur pass återvinningsbar produkten är.

"Här har standarderna utvecklats rejält"

– Det gäller inte bara fabrikens och företagets direkta miljöpåverkan, utan hur produkterna påverkar miljön på kort och lång sikt. Här har standarderna utvecklats rejält och produkterna har fått ett tydligare fokus. Men många företag slås dessvärre ut för att de inte har koll på kraven, säger Mikael Lindström.