Det är ett återkommande problem att byggbranschen underpresterar gällande de krav som myndigheter och beställare har. Samtidigt är det alltför många som aktivt väljer att inte miljöcertifiera sina byggnader. Men vad är riskerna med att inte göra det?

– Vill man ha ett hus med hög miljöklass måste man satsa mer, i gengäld får man en mycket bättre byggnad. Det går att bygga miljövänligt på egen hand, men risken är överhängande att det tar alltför lång tid samt att resultatet inte blir bra, eftersom det krävs väldigt mycket kunskap. Våra system bygger på årtionden av forskning utförda av experter runtom i hela världen, menar Bengt Wånggren.

Ett ökat värde

En oberoende granskare ställer högre krav än vad lagstiftare gör. Det är krav som inte bara berör själva byggandet utan som även riktas mot skötseln av byggnaden. Att säkerställa att kraven uppfylls leder till högre miljökvalitet, men även färre fuktskador och lägre energikostnader. Inom stora projekt såsom byggande av stora kontorshus, arenor och affärscentrum är det mycket vanligt att man certifierar. Då handlar det om att den producerade byggnaden ska få ett högre värde.

Lättare att locka till sig kunder

– Inom fastighetsbranschen är det lättare att locka till sig kunder med mycket pengar att köpa byggnaden, bra få hyresgäster samt få lägre lånekostnader.

Det är förstås inte enbart miljönytta och pengar som är incitament, gröna fastigheter skapar även en bra image för företaget. Det attraherar kompetent arbetskraft som vill förknippas med sådana företag. Man framtidssäkrar byggnaden men även sin egen organisation.

Stöd för kommunerna

Talar man däremot om mindre företag, skolförvaltningar eller allmännyttiga bostadsföretag handlar det om att kontrollera att produkten blir bra. Det görs för företag också, men där garanteras det gentemot en eventuell köpare av byggnaden, medan i exemplet skola vill man säkerställa att det är en bra miljö för barnen och för framtida generationer.

– Första steget är att studera ritningen och göra en preliminär certifiering. Därefter tar kommunen in en byggentreprenör. Det sista steget är att vi kontrollerar slutresultatet. Det är ett stöd för kommunen i deras kvalitetsarbete att veta att en oberoende part kontrollerar om slutresultatet uppfyller kraven.