Detta kan vi också se i att vår e-handelskonsumtion ökat med 18% under det första kvartalet 2017. Och den yngre generationen är överrepresenterade av konsumenterna, så någon nedgång av konsumerande lär vi knappast se i och med att den digitala generationen blir äldre. Den ökade konsumtionen innebär också att mer och mer personlig information cirkulerar över internet. Hur denna information skyddas är allt mer omskrivet, och i och med implementeringen av GDPR så blir det inte längre bara viktigt i kundnöjdhetsperspektiv utan också viktigt för företagen rent ekonomiskt.

 

Företag måste vara tydligare

 

De nya EU direktiven innebär att företagen måste vara tydligare med hur personuppgifterna används. Det innebär dessutom att kunden måste få välja själv vilka delar i ett kundklubbsmedlemskap man vill ta del av.

Om företagen inte fått koll på hur de använder personuppgifter kan det stå dem mycket dyrt.

Kunden måste dessutom ska efter implementeringen få ta ställning till om man vill få erbjudanden från ett annat företag i samma koncern, eller om kunduppgifterna på något annat sätt får spridas vidare. Man måste också få möjligheten att tillåta att ens köpmönster kartläggs eller på annat sätt sprids vidare. Allt detta måste kunden alltså samtycka till, och dessutom ha möjlighet att återkalla om den vid något tillfälle ändrar sig. Om företagen inte fått koll på hur de använder personuppgifter kan det stå dem mycket dyrt – sanktionsavgiften kan bli upp till 4 procent av en företagsgrupps globala omsättning.

 

Mer komplicerad utgångspunkt

 

Ska GDPR följas till punkt och pricka kommer det att bli betydligt mer komplicerat att värva en medlem. Kunden måste aktivt ta ställning till vad det faktiskt innebär, och under vilka vilkor som det i så fall sker.

Enligt datainspektionen är det viktigt att man kartlägger vilka risker man står inför. En rekommendation är att genomföra en GAP-analys för att ringa in din verksamhets främsta utmaningar och viktigaste åtgärder.

 

Några frågor som man bör fråga sig är:

 

infograf - 13 frågor att ställa sig

Illustration: Sofie Setterholm/Pixabay