Under åren har fibernät många gånger anlagts runt om i landet utan speciella riktlinjer, och kvaliteten kan vara rent katastrofal på vissa håll. Det innebär att vi lever med ett hot om eventuella fiberbrott som kan störa även samhällskritiska funktioner.

Utbildningsbevis för Robust fiber är på väg

För att komma till rätta med den problematiken har ett fristående branschprojekt med stöd av Post- och Telestyrelsen utarbetat anvisningar, Robust fiber, som ska säkerställa att anläggningen av fibernät sker på ett robust, driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Anvisningarna styr dels hur själva grävningen sker, men även processer i samband med förläggningen såsom projektledning, materialval och dokumentation. Kopplat till konceptet finns även en certifieringsprocess.Karin

– Hittills finns en certifiering på företagsnivå, även personcertifiering och utbildningsbevis för Robust fiber är på väg, berättar Karin Swanberg på INCERT.

Förutom att verka för väl fungerande fibertrafik i samhället idag och i framtiden så hjälper Robust fiber-certifiering även såväl beställare och som leverantör genom att förenkla avtalsprocessen. Genom att anlita en certifierad entreprenör kan beställaren med fog förvänta sig att utföraren levererar enligt Robust fiber och leverantörer får en kvalitetsstämpel på sitt sätt att arbeta.

Uppkopplingen och den ökande digitaliseringen innebär att kvaliteten i fibernäten blir alltmer kritisk

– Robust fiber nämns i regeringens nya bredbandsstrategi om tillgång till snabbt bredband för hela Sverige år 2025. Tillgången till fiber för hushållen ökar mest utanför tätort och småort och då det rör sig om långa avstånd grävs det fortfarande ner en hel del fiber, konstaterar Karin Swanberg.

Anvisningarna i Robust fiber är tänkta att fungera som en miniminivå utifrån en avvägning mellan kostnad och nytta. Då krav på robusthet vid fiberanläggning är en samhällskritisk fråga har det varit viktigt att hitta en kvalitativt bra nivå till en samhällsekonomiskt försvarbar kostnad.

– Uppkopplingen och den ökande digitaliseringen innebär att kvaliteten i fibernäten blir alltmer kritisk för ett väl fungerande samhälle. Att anlita en certifierad utförare är ett sätt att borga för kvalitet, avslutar Karin Swanberg.