Ackrediterad certifiering

 

Det finns ett antal ackrediterade certifieringssystem i Sverige. De två vanligaste är ISO 14 001 som garanterar miljöhänsyn och ISO 9001 som kvalitetssäkrar ledningssystem.

Swedac lyder tillsammans med andra nationella organ under IAF (International accreditation federation). 

- ISO 9001 är ett ackrediterat certifieringssystem vilket är en internationell standard. Det innebär att även vi som certifieringsföretag blir granskat av en tredje part, berättar Evert Larsson, vd för A3CCERT.

Reglerna är ytterst stränga. En ackrediterad certifiering är en dagsaktuell garanti för att kvaliteten på verksamheten är hög.

 

En garanti för att allt funkar

 

Som kund till ett certifierat företag kan du lita på att rutinerna fungerar för alltifrån inköp och ordermottagning till leverans, service och reklamation, med mera. Du vet också att personalen har rätt kompetens, att beskrivningen av processerna uppfyller kraven i branschen och att verksamheten stämmer med beskrivningen.

ISO 9001 är generell men varje företag anpassar sitt ledningssystem efter branschen. De revisorer som utför certifieringarna har också specifik kompetens om just de branscher de arbetar med.

 

Ackrediteringen ger trovärdighet

 

Alla certifieringssystem är inte ackrediterade, bland annat har ett antal branschorganisationer egna system. Dessa är kanske en bra start när ett företag vill förbättra kvaliteten i verksamheten, men det företag som vill ha hög trovärdighet bör välja ett ackrediterat system, menar Evert Larsson.

- Standarderna är internationella och vi arbetar helt oberoende från de branscher vi certifierar, vilket är en garanti för att våra certifieringar verkligen håller det de lovar, säger han.