SS-EN 1090 -1 innebär att det måste finnas CE-märkning och prestandadeklaration då bärverk i stål eller aluminium produceras i verkstad. SS-EN 1090-2 är den gällande standarden för utförande och kontroll av konstruktioner i stål och aluminium. Dessutom behövs en certifiering enligt SS-EN 1090-1 och för att kunna CE-märka sina produkter måste tillverkaren vara certifierad, dvs tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i SS-EN 1090-1.

 

Inte tillräckligt skarp tillsyn

 

Ett skäl till att det fortfarande är så dålig efterlevnad av dessa standarder kan vara att tillsynen inte är tillräckligt skarp, vilket innebär att man inte riskerar så mycket om man inte följer gällande regelverk. Ansvaret för tillsynen av marknaden har Boverket genom sin marknadskontroll, men de har bara en liten avdelning som ska ha tillsyn över mer än 500 olika produktgrupper, så där finns begränsningar.

Kommunernas byggnadsnämnder har också en viktig del i kontrollprocessen.

Kommunernas byggnadsnämnder har också en viktig del i kontrollprocessen då de ger en konstruktion ett slutgodkännande. Många anser att om byggnadsnämnderna i samtliga kommuner aldrig gav ett byggprojekt slutgodkännande utan CE-märkning så skulle efterlevnaden naturligtvis bli betydligt högre.

 

Krävs ett medvetet agerande

 

Sammantaget behövs en betydligt bättre kunskap om EN 1090 hos alla leden i byggprocessen, alltifrån beställare och konstruktörer till materialleverantörer och stålbyggare, och en bättre kommunikation mellan dem. Organisationer som Stålbyggnadsinstitutet (SBI) och Mekaniska Verkstäders Riksförbund (MVR) jobbar hårt med att få ut informationen. Men det krävs även ett medvetet agerande hos de olika parterna att ta del av den information som sprids.

För stål- och aluminiumkonstruktioner bär upp flertalet av våra byggnader där vi vistas varje dag. Och även om olyckor med hus som rasar dessbättre inte händer så ofta, så finns en fara med att de kvalitetskrav som finns inte efterlevs.

Information från SBI & MVR