Det konstaterar Johanna Dahlman som är chef för affärsområdet Livsmedel på certifieringsorganet KIWA.

– Det finns många olika typer av standarder som vi genom revisioner ser till att de följs. Det handlar om allt från att produkten innehåller det som deklarationen säger, till att produktionen följer etiska riktlinjer varhelst i världen den än sker.

 

Trygghet i vardagen

I Sverige finns ett stort mått av tillit till olika samhällsfunktioner, och en viktig del av den tilliten bygger på det jobb som alla certifieringsföretag utför dagligen med att se till att vi kan känna oss trygga med att gå in i en hiss, åka i berg- och dalbanan eller köpa livsmedel fria från gifter.

"Certifieringarna är viktiga för att bygga redlighet"

– Certifieringarna är viktiga för att bygga redlighet i systemen, som gör att konsumenter kan lita på de olika märkningar som ska garantera exempelvis ekologiska livsmedel.

Det är lätt att ta bra kvalitet för givet, men det ligger många års utveckling av kvalitetssystem för att skapa det system vi har idag av olika kontrollinstanser som ser till att standarder och regler följs.

 

Många års utveckling bakom

– Det gäller också att vi som jobbar som certifieringsföretag är helt oberoende och opartiska, utan ekonomiska intressen i det vi besiktigar. Och det garanteras genom att även vi är certifierade, av den statliga myndigheten Swedac, genom ackreditering.

En viktig del av deras jobb är att ständigt håller sig uppdaterade på alla standarder och förändringar i dessa som sker, så de bedömer efter samma måttstock.

– De som jobbar som revisorer har också alla en gedigen bakgrund från branschen, både med akademiska utbildningar och med mångårig erfarenhet av kvalitetsarbete, förklarar Johanna Dahlman.

 

Hanterbart system

För att skapa ett så smidigt system som möjligt finns olika nivåer på certifieringar.

"Gör det möjligt att anpassa regelnivåerna till behoven"

– Genom de olika nivåerna blir det möjligt att anpassa regelnivåerna till behoven, vilket skapar ett hanterbart system för både de som ska följa standarderna och de som ska kontrollera att de följs.

De utmaningar hon kan se framöver handlar främst om den stora importen och att det kan vara svårt för konsumenterna att förstå vilka stora skillnader det finns mellan olika länder när det gäller syn på exempelvis djuromsorg, arbetsvillkor och trovärdighet.