Det konstaterar Lotta Collard, en mångårig expert inom certifiering av projektledare.

– Att via en oberoende part få sin kompetens validerad ger stora fördelar. Det är en global legitimering av ens kompetens, förklarar hon.

Och ju mer globaliserat arbetet blir, desto större nytta har man av det.Lotta

– Numera är många projekt både komplexa och virtuella med deltagare i olika delar av världen. Att då kunna tala samma språk, använda samma nomenklatur, ökar chanserna rejält för att projektet lyckas, fortsätter hon.

Bland fördelarna av en certifiering för en individ är enligt henne:

  • Det ökar det professionella självförtroendet
  • Man blir mer gångbar på arbetsmarknaden
  • Det blir lättare att byta karriärvägar då certifieringen gäller över hela området, man kan välja att jobba med tillverkning, forskning eller IT med samma certifiering.

Fördelarna för företag är:

  • Lättare att sålla vid rekryteringar
  • Visar att en individ är ambitiös och vill utveckla sig
  • Studier har visat att företag med minst en tredjedel certifierade projektledare är mer framgångsrika.

Nya certifieringar

För projektledare har det länge funnits en klassisk certifiering som är välkänd och accepterad över hela världen. Men, i takt med utvecklingen av både teknik och organisationer så utvecklas även  metoderna och därmed certifieringarna.

– En av de nyare är en som passar det mer snabbfotade näringsliv vi har idag. På engelska kallas det för Agile Project Management. Det är en certifiering som bidrar till att projektledare kan underlätta förändringsprocesser, vilket innebär att de ska vara flexibla och kunna ställa om efter snabba förändringar i omvärlden utan att tappa siktet på målet, berättar Lotta Collard.

En annan ny certifiering siktar mot affärsanalytiker som ofta även hamnar i projektledarpositioner. Men den typ av kunskap de måste behärska handlar mer om fasen före det större projektet. De ska svara på frågor som varför projektet ska drivas och formulera målet för det.

– Certifieringen för affärsanalytikerna ska underlätta en tydlig kravspecifikation för projekt, förklarar hon avslutningsvis.