I stort sett alla företag inleder en certifieringsprocess för att kunder och myndigheter kräver ett certifikat för att samarbeta. Eftersom de oftast inte initierar detta av egen kraft utan snarare ser det som ”ett nödvändigt ont” uppstår det ofta ett motstånd. Men måste det verkligen vara så?

Åsa Lindow, vd på Clarendo AB har jobbat med implementering av ledningssystem i över 20 år. Tvärtemot branschens något vindpinade rykte ser hon hur ledningssystem och certifieringar varit nyckeln till företagens framgångar.

– När jag ställer frågan: är det viktigt att era kunder är nöjda, att företaget arbetar strategiskt, sätter upp mål, arbetar med kompetensutveckling, effektiviserar processer, kort sagt jobbar med affärsutveckling? blir svaret ett rungande JA. Ok säger jag då. Detta är det resultat du uppnår med en ISO 9001-certifering. Med denna information och andras erfarenhet kan företaget ofta släppa motståndet och i alla fall rent teoretiskt förstå och inse nyttan med ett ledningssystem, berättar Åsa.

Ledningens ambition avgörandeÅsa

Åsa konstaterar att det primärt är två faktorer som avgör om en certifieringsprocess genererar värde för bolaget och långsiktigt skapar lönsamhet.

  1. Valet av verktyg för ledningssystemet
  2. Ledningens grundläggande engagemang och ambitionsnivå

Det är därför av exceptionell vikt att företaget väljer en samarbetspartner som delar deras synsätt när det gäller ledarskap, det vill säga att leda och styra organisationen. Oavsett tycker Åsa att man bör anlita en erfaren projektledare/konsult som har förmågan att inspirerar och förklara.

– Valet får på lång sikt långtgående konsekvenser. Precis som de två medarbetarna där den ene åt ett äpple varje dag till fikat och den andre en kaka. Efter ett antal år konstaterar en av dem en växande mage – och inte alltför ofta undrar hur det kunde hända, förklarar Åsa pedagogiskt.

Skyll inte på standarden

Ledningssystemet byggs bäst i ett effektivt, ändamålsenligt IT-verktyg som används i vardagen på ett naturligt sätt. Att så många inte lyckas med sina certifieringsprocesser utan mest tycker de är till besvär menar Åsa delvis är branschens eget fel.

– Det är inte standarden som är svårbegriplig som många påstår. Det är alla som jobbar i branschen som ofta missar i genomförandet. Dels företagen själva som startar i fel ände med fel syfte och med för lite kunskap, samt konsulter/revisorer i branschen med för lite kunskap, inspration och avsaknad av ledningsfokus. Det är ju lite intressant att många konsultfirmor inte själva har ett certifierat ledningssystem, avslutar Åsa Lindow.